1. Przeżywamy dziś XXII Niedzielę Zwykłą w ciągu roku. Kolekta dzisiejszej
niedzieli na potrzeby WMSD w Opolu i innych instytucji diecezjalnych.
Składamy serdeczne podziękowanie za wszelkie składane ofiary!


2. Od dzisiejszej niedzieli (nie wiadomo, do kiedy) nasz informator duszpasterski,
„Życie Parafialne”, będzie się ukazywać co tydzień. Równocześnie informuję, że
w najbliższym czasie (zostanie podane, od kiedy) „Życie Parafialne” będzie
dostępne w wersji elektronicznej na odnowionej stronie internetowej parafii.
Uruchomiony został profil facebookowy naszej parafii, na którym można znaleźć
bieżące intencje i ogłoszenia (Parafia NSPJ w Gogolinie). Zachęcamy do odwiedzin.


3. O 17.30 niedzielne nieszpory, podczas których zostaną poświęcone tornistry
i przybory szkolne dzieci klas I, które rozpoczynają naukę w szkole.

4. Jutro, 4 września, o godz. 8.00, zostanie odprawiona msza święta w intencji Uczniów
i Nauczycieli
z racji rozpoczynającego się roku szkolno-katechetycznego 2023/2024.
W związku z tym nie będzie jutro mszy o godz. 7.00.


5. W przyszłą niedzielę, 10 września, przypada XXIII Niedziela Zwykła w ciągu roku.
Kolekta na bieżące potrzeby parafii.


6. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 pod przewodnictwem J.E. † Waldemara
MUSIOŁA po 37. latach świętować będziemy kanoniczne wprowadzenia na
urząd nowego proboszcza naszej parafii, ks. dr. Tomasza REHLISA.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian do udziału w tej uroczystości!


7. Tegoroczne dożynki parafialne będą miały miejsce w niedzielę, 17 września, na
Mszy św. o godz. 11.00, a nie jak ogłaszano wcześniej, w niedzielę 10 września.


WSZYSTKIM UCZNIOM I NAUCZYCIELOM
ŻYCZYMY WIELU DUŻYCH I MAŁYCH SUKCESÓW
W NOWYM ROKU SZKOLNO-KATECHETYCZNYM 2023/2024!


Parafia stanowi nasze wspólne dobro. To od naszego zaangażowania w jej życie poprzez
modlitwy, prace i ofiary zależy jej dalszy rozwój i możliwości oddziaływania, zwłaszcza
na pokolenie ludzi w wieku średnim i młodych rodzin, stanowiących przyszłość
Kościoła i naszej lokalnej wspólnoty, a którzy są w naszym kościele najbardziej
nieobecni.
Do uczestnictwa w życiu parafialnym zaproszeni są wszyscy, niezależnie od aktualnego
statusu w Kościele, bez względu na swoją sytuację rodziną czy małżeńską, historię
osobistą, wiek, dochody, płeć, rasę, pochodzenie czy duchowość; niezależnie
od własnego wyobrażenia świętości i życia, jakie się Panu Bogu podoba. Każdy człowiek
jest Bożym stworzeniem i jeśli jest tylko człowiekiem dobrej woli – jest osobą mile
widzianą w naszej wspólnocie parafialnej!
Każdy z Was jest zaproszony do udziału w życiu parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Gogolinie. Każdy jest w niej akceptowany i szanowany. Z każdym chcemy się dzielić
naszą katolicką drogą wiary i życia w Chrystusie!

ks. Marcin