Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

 

6.

5. Jan JOB, ul. Strzelecka, lat 87 

4. Janina BIERNACKA, ul. Wojska Polskiego, lat70

 

Marzec

3. Franciszek TRAUTNER, ul. Ligonia, lat 75 

Luty

2. Marcin HUDALA, ul. Powstańców, lat 41 

1. Jadwiga WÓJCIK, ul. ks. Schulza, lat 91

Styczeń

ks. Sławomir Krawczyk