Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

 

11.

10. Marzanna FAIT, ul. Bema, lat 55

9. Teresa BASISTA, ul. Wyzwolenia, lat 81

Kwiecień

8. Stanisław BOGACKI, Gracze, lat 84

7. Hubert JAROSZ, ul. Krapkoiwcka, lat 84

6. Adolf FAIT, ul. Wojska Polskiego, lat 86

5. Jan JOB, ul. Strzelecka, lat 87 

4. Janina BIERNACKA, ul. Wojska Polskiego, lat 70

Marzec

3. Franciszek TRAUTNER, ul. Ligonia, lat 75 

Luty

2. Marcin HUDALA, ul. Powstańców, lat 41 

1. Jadwiga WÓJCIK, ul. ks. Schulza, lat 91

Styczeń

ks. Sławomir Krawczyk