OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przeżywamy dziś XXIII Niedzielę Zwykłą w ciągu roku. Kolekta dzisiejszej niedzieli na
potrzeby naszej parafii. Składamy serdeczne podziękowanie za wszelkie składane
ofiary!


2. Dzięki życzliwości władz naszego miasta śpiewom podczas dzisiejszej mszy o godz.
11.00 towarzyszyć będzie zespół „Stadtkapelle Schongau”, którym kieruje Andreas
IMMLER. Serdecznie zapraszamy!


3. Dziś o godz. 16.00 pod przewodnictwem J.E. † Waldemara MUSIOŁA po 37. latach
świętować będziemy kanoniczne wprowadzenia na urząd proboszcza naszej parafii
ks. dr. Tomasza REHLISA. Raz jeszcze serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian
do udziału w tej uroczystości!


4. Zachęcamy do zapoznania się z naszym informatorem duszpasterskim, „Życie
Parafialne”, dostępnym na stronie internetowej naszej parafii, na jej profilu
facebookowym („Parafia NSPJ w Gogolinie”), a także w tradycyjnej wersji papierowej.
5. Kancelaria parafialna czynna już w stałych terminach, czyli w poniedziałki i wtorki od
16.00 do 17.00 i w piątki od 7.30 do 8.30.


6. W środę, 13 września, przypada dzień fatimski. W związku z tym w naszej parafii
odbywa się czuwanie fatimskie. O godz. 17.30 msza św. zbiorowa za żyjących
i zmarłych – przed mszą chętni przynoszą do zakrystii karteczki intencjami, które
chcemy powierzyć Matce Bożej. Po mszy różaniec i procesja wokół kościoła.

7. W czwartek, 14 września, przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego i rocznica
urodzin Księdza Profesora Joachima. Serdecznie zapraszamy na godz. 18.00 ma
mszę święta w intencji Solenizanta.


8. W przyszłą niedzielę, 17 września, przypada XXIV Niedziela Zwykła w ciągu roku.
Kolekta na bieżące potrzeby parafii.


9. Przyszła niedziela to także czas naszych parafialnych dożynek, które będą
świętowane podczas uroczystej sumy o godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy do
udziału w tym wydarzeniu nie tylko rolników, ale także działkowców, właścicieli
ogródków przydomowych oraz wszystkich zajmujących się uprawą roślin czy hodowlą
zwierząt!


DEKRET BISKUPA OPOLSKIEGO MIANUJĄCY KS. DR. TOMASZA REHLISA
PROBOSZCZEM PARAFII NSPJ W GOGOLINIE – NR 39/2023/P/KNC-K

Opole, dnia 16 maja 2023 roku.
W trosce o dobro duchowe wiernych, niniejszym na mocy kan. 523 Kodeksu Prawa
Kanonicznego mianuję Księdza z dniem 24 sierpnia 2023 roku proboszczem Parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie ze wszystkimi prawami i obowiązkami
wynikającymi z norm prawa powszechnego i partykularnego.
W posiadanie urzędu wprowadzi Księdza do dnia 25 września 2023 roku dziekan dekanatu
Kamień Śląski, przed którym złoży Ksiądz „Wyznanie wiary” i „Przysięgę wierności przy
objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła”. W przypadku nieobjęcia urzędu
w powyższym terminie, dekret niniejszy traci swą ważność. Z kanonicznego wprowadzenia
na urząd należy sporządzić protokół (…).
Dziękuję Księdzu za dotychczasową gorliwą pracę na rzecz lokalnego Kościoła oraz życzę
błogosławieństwa Bożego w sprawowaniu urzędu proboszcza.
/-/ † Andrzej Czaja, biskup opolski
/-/ ks. Andrzej Ochman, kanclerz kurii


PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA W RZESIEŃ 2023
Modlitwa przeciw społecznemu wykluczeniu – módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na
marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani
przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości

ks. Marcin