Ogłoszenia parafialne: XIII Niedziela Zwykła 2.07.2023

1. Czas wakacji i urlopów jest okazją do pogłębienia relacji z Panem Bogiem poprzez modlitwę, lekturę Pisma Świętego oraz spotkań na Eucharystii. Uczestnictwo we Mszy Świętej jest naszym przywilejem, nie obowiązkiem. O godz.17.30 nieszpory niedzielne.

2. W I czwartek miesiąca o godz.9.00 msza święta dla seniorów.

3. W I piątek o godz.7.00 msza święta w intencji czcicieli NSPJ, w godz.17.00 – 18.00 adoracja z okazja do spowiedzi św., w godz.20.00 – 21.00 adoracja zakończona Apelem Jasnogórskim.

3. W sobotę o godz.17.30 okazja do spowiedzi świętej.

4. Odwiedziny chorych: 7.07. (piątek) – od godz.8.30 (od torów w stronę Otmętu)

8.07. (sobota) – od godz.8.30 (od torów w stronę Strzelec Op. i Górażdży)

5. W czasie wakacji kancelaria czynna będzie po mszach świętych.

6. Za tydzień kolekta comiesięczna przeznaczona będzie na potrzeby parafii.

 

Ogłoszenia parafialne:XIV Niedziela Zwykła 9.07.2023

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Pan Jezus pragnie nas w czasie Eucharystii umocnić i napełnić duchową radością. Uczmy się od Tego, który jest cichy i pokorny Sercem...

Kolekta dzisiejsza na potrzeby parafii – wszystkim ofiarodawcom Bóg zapłać!

O godz.17.30 nieszpory niedzielne.

We wtorek (11.07.) - święto św. Benedykta, patrona Europy.

W czwartek (13.07.) dzień fatimski. Msza święta o godz.18.00, a po niej nabożeństwo fatimskie – serdecznie was zapraszam, aby przez ręce Niepokalanej przedstawić Bogu nasze pokorne prośby, szczególnie o pokój na Ukrainie.

W sobotę o godz.17.30 okazja do spowiedzi świętej.

Ogłoszenia parafialne: XV Niedziela Zwykła 16.07.2023

W czasie mszy świętej Bóg daje nam swoje Słowo niczym ziarno na ziemi. Gdy je przyjmiemy sercem uważnym i rozumnym, przynosi obfity plon. Zależy on od ilości otrzymanych talentów. Nagroda jednak zależy od stopnia miłości, a nie od wielkości plonu. Miłość ocenić może tylko Bóg. O godz.17.30 nieszpory niedzielne.

W dniach 17.07. – 22.07. na Górze św. Anny odbędzie się XXVII Święto Młodzieży. Szczegóły na stronie: www.swietomlodziezy.com. Zapraszają Ojcowie Franciszkanie.

W sobotę (22.07.) - św. Marii Magdaleny. O godz.17.00 okazja do spowiedzi świętej przed pielgrzymką na Górę św. Anny.

W przyszłą niedzielę (23.07.) o godz.5.30 wyruszy piesza pielgrzymka na Górę św. Anny. Około godziny 17.15 powitamy wracających pielgrzymów. Po krótkim nabożeństwie nastąpi poświęcenie pojazdów na nowy sezon. Tradycyjnie będzie możliwość złożenia ofiary przez kierowców dla misjonarzy Diecezji Opolskiej. Taka zbiórka będzie również po każdej mszy świętej. Bądźmy wdzięczni Panu Bogu za każdy bezpiecznie przejechany kilometr i pomóżmy naszym misjonarzom w ich trudnej pracy na całym świecie.

Ogłoszenia parafialne:XVI Niedziela Zwykła 23.07.2023

Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii. Bóg szczególnie tutaj okazuje nam miłosierdzie oraz pomnaża w nas swoje łaski. Przyjmując Słowo Chrystusa i Jego Najświętsze Ciało, stajemy się dobrym ziarnem rzuconym przez Niego w rolę światła. Po mszach świętych zbiórka do puszek na środki transportu dla misjonarzy naszej opolskiej diecezji.

Około godziny 17.15 powitamy pielgrzymów z Góry św. Anny. Po krótkim nabożeństwie nastąpi poświęcenie pojazdów na nowy sezon.

We wtorek (25.07.) św. Krzysztofa - patrona kierowców oraz św. Jakuba Apostoła - patrona pielgrzymów.

W środę (26.07.) św. Anny - patronki Diecezji Opolskiej.

W sobotę o godz. 17.30 okazja do spowiedzi świętej.

 

Ogłoszenia parafialne: XVII Niedziela Zwykła 30.07.2023

 

Bez Boga nic nie jest mocne, ani święte”. On sam daje potęgę i siłę swojemu ludowi. On „z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra”.

O godz.17.30 nieszpory niedzielne.

We wtorek (2.08.) Matki Bożej Anielskiej - dzień odpustu Porcjunkuli. Jest to wyjątkowy przywilej uproszony przez św. Franciszka z Asyżu, aby każdy, kto spełni warunki i nawiedzi w tym dniu kościół parafialny, otrzymał odpust zupełny. Warunki uzyskania odpustu: spowiedź święta, nawiedzenie kościoła, modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, modlitwa w intencjach Ojca Świętego oraz wykluczenie z wszelkiego przywiązania do grzechu.

W I czwartek o godz.9.00 msza św. dla seniorów w intencji kapłanów oraz o nowe powołania.

W I piątek o godz.7.00 msza św. w int czcicieli NSPJ, w godz.17.00 – 18.00 adoracja z okazja do spowiedzi św., w godz.20.00 – 21.00 adoracja zakończona Apelem Jasnogórskim.

W I sobotę o godz.7.00 msza święta ku czci Niepokalanego Serca NMP i nabożeństwo.

W przyszłą niedzielę (6.08.) święto Przemienienia Pańskiego.

 

Ogłoszenia parafialne: Święto Przemienienia Pańskiego 6.08.2023

Przemienienie Chrystusa, to zapowiedź Jego zmartwychwstania, które z kolei jest gwarancją i zadatkiem naszego zmartwychwstania. Najpierw jednak ma się dokonać przemiana naszego spojrzenia na życie, na innych ludzi, na Boga i Jego działanie w naszym życiu. Dlatego właśnie jesteśmy dziś na Eucharystii.

O godz. 17.30 nieszpory niedzielne.

W środę (9.08.) św. Teresy Benedykty – patronki Europy.

W czwartek (10.08.) - św. Wawrzyńca – diakona i męczennika.

Odwiedziny chorych:

piątek (11.08.) - godz.8.30(od torów w stronę Strzelec Op. i Górażdży)

sobota (12.08) – godz.8.30 (od torów w stronę Otmętu)

W sobotę o godz.17.30 okazja do spowiedzi świętej.

W przyszłą sobotę i niedzielę (12.-13.08.) w Kamieniu Śląskim obchody odpustowe ku czci św. Jacka. Msza święta odpustowa w niedzielę o godz.11.00 na placu zamkowym, o godz.15.00 nieszpory ku czci św. Jacka.

Kolekta za tydzień przeznaczona jest na potrzeby parafii. Po mszy świętej wieczornej zapraszamy na nabożeństwo fatimskie z procesją. Przez ręce Maryi wypraszajmy wspólnie Boże dary dla nas, a w szczególności módlmy się o pokój na Ukrainie i na całym świecie.

 

Ogłoszenia parafialne:XIX Niedziela Zwykła 13.08.2023

Dzisiejsza Eucharystia jest okazją do tego, by umocniła się nasza ufność w słowo Chrystusa i odnowił się nasz wzrok wiary skierowany na Niego. Chrystus umacnia nas nie tylko swoim Słowem, ale także sakramentalną obecnością w Eucharystii. On jest pokarmem życia wiecznego. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.

Dziś nie będzie nieszporów. Zapraszam wszystkich na nabożeństwo fatimskie o godz.19.00. Przynosimy ze sobą świece.

Dziś w Kamieniu Śląskim obchody odpustowe ku czci św. Jacka. Msza święta odpustowa o godz.11.00 na placu zamkowym. O 15.00 nieszpory ku czci św. Jacka.

W tym tygodniu wyrusza 47. Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Tradycyjnie grupa z Nysy dotrze do nas jutro (14.08). Proszę o ich serdeczne przyjęcie i udzielenie noclegów.

We wtorek (15.08.) uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze święte będą o godz. 7.00, 8.30 i o 18.00. Po mszach świętych błogosławieństwo ziół i kwiatów symbolizujące piękno Maryi. Zbiórka w tym dniu przeznaczona jest na potrzeby Wydziału Teologicznego w Opolu.

W sobotę o godz.17.30 okazja do spowiedzi świętej.

W przyszłą niedzielę (20.08.) zapraszamy na dziękczynną Mszę świętą o godz.10.30 w intencji wszystkich parafian oraz naszych Księży: ks. Proboszcza Aleksandra Sydora oraz ks. Wikarego Zygmunta Nagela za ich posługę w naszej parafii. Będziemy prosić również dla nich o potrzebne łaski, zdrowie oraz opiekę Matki Bożej na ich nowych ścieżkach życia.

Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje życzę, aby urlop był miłym wypoczynkiem oraz czasem pełnym dobra i wzrostu duchowego.

 

Ogłoszenia parafialne:XX Niedziela Zwykła 20.08.2023

W każdym pokoleniu Kościół jest budowany na żywej opoce ludzi kochających

prawdę. Opoka to prawda. Im więcej jest takich ludzi, tym mocniejszy jest Kościół. W Chrystusowym Kościele obowiązuje prawdomówność.

O godz.17.30 nieszpory niedzielne.

We wtorek (22.08.) wspomnienie NMP Królowej nieba i ziemi. Maryję nazywamy Królową, ponieważ jest Matką Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

W czwartek (24.08.) święto św. Bartłomieja Apostoła.

W sobotę (26.08.) uroczystość NMP Częstochowskiej. Tego dnia będziemy łączyć się z Jasną Górą, gdzie znajduje się wizerunek Cudownej Madonny.

O godz.17.30 okazja do spowiedzi świętej.

 

Ogłoszenia parafialne: XXI Niedziela Zwykła 27.08.2023

Dziś ostatnia niedziela wakacji. Eucharystia stanowi centrum niedzieli i życia chrześcijańskiego. Niech sprawowanie tajemnicy paschalnej Chrystusa umacnia nas na drodze podejmowania codziennych obowiązków. Prośmy dziś Boga, aby wszystko, co dobre w nas, nieustannie umacniał i strzegł. Przed nami ostatnie dni wakacyjnego odpoczynku. Dziękujmy Bogu za czas wakacji i urlopów, za wszelkie dobro, którego     doświadczyliśmy w tym czasie oraz za ludzi, których nam Bóg postawił na naszych drogach.

O godz.17.30 nieszpory niedzielne.

We wtorek  (29.08.) wspominamy męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Tego dnia prosimy o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i narodzie.

W CZWARTEK OD GODZINY 15.30 SPOWIEDŹ DZIECI I MŁODZIEŻY Z OKAZJI ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

W tym tygodniu przypadają: pierwszy piątek i sobota miesiąca:

W piąteko godz.7.00 msza święta w intencji czcicieli NSPJ, w godz.16.30 – 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej, w godz.20.00 – 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Apelem Jasnogórskim.

W sobotępo porannej mszy świętej nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.

O godz.17.00 okazja do spowiedzi świętej.

W przyszłą niedzielę (3.09.) o godz.17.30 nieszpory niedzielne, podczas których zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne dzieciom klas I, które rozpoczynają naukę w szkole. Serdecznie zapraszam dzieci i ich rodziców na wspólną modlitwę.

 

Od 1 września (piątek) msze święte wieczorne w dni powszednie (oprócz czwartku) będą o godz.17.30.

UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNE NA GÓRZE ŚW. ANNY:

 

LIPIEC:

  • 9 lipca - Dzień modlitw Osób Niewidomych
  • 16 lipca - Odpust Matki Bożej Szkalplerznej (obchody kalwaryjskie)
  • 17-21 lipca - Święto Młodzieży
  • 22-23 lipca - Uroczystości Odpustowe ku czci św. Anny
  • 26lipca - Odpust ku czci św. Anny

SIERPIEŃ:

  • 5-6 sierpnia - Pielgrzymka Głuchoniemych
  • 6 sierpnia - Uroczystości Matki Bożej Anielskiej Odpust Porcjunkuli
  • 6 sierpnia - Pielgrzymka Motocyklistów
  • 11-13 sierpnia - Odpust Wniebowzięcia NMP (obchody kalwaryjskie)
  • 25-27 sierpnia - Odpust Aniołów Stróżów (obchody kalwaryjskie)

Modlitwa za kapłanów

Boże, Stwórco rodzaju ludzkiego, który wybrałeś sobie spośród ludzi kapłanów, naczynia Twojego nieprzebranego miłosierdzia i pośredników Twojej zbawczej łaski, prosimy Cię dzisiaj dla nich w imieniu całego Ludu Bożego, o świętość i wytrwałość w powołaniu.

Przez Ofiarę Twojego Jednorodzonego Syna, która spełnia się na każdym ołtarzu, pomnażaj w nich apostolską wiarę, wzbudzaj niezachwianą ufność i zapalaj zwycięską miłością, aby Ciebie nade wszystko i ponad wszystkich kochali i spalali się ofiarnie w służbie dusz.

Chroń ich przed pokusami ciała i świata, strzeż ich przed pokusami wroga dusz, podtrzymaj ich w chwilach przepracowania, walk, pocieszaj w smutkach i krzyżach, nieodłącznych od misji zbawiania dusz.

Przyjmij nasze modlitwy i ofiary w intencji kapłanów i złącz je z Ofiarą Twego umiłowanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Zmiany personalne w naszej parafii:

Biskup Opolski Andrzej Czaja skierował do naszej parafii nowych kapłanów:

Ks. dr Tomasz Rehlis, mianowany proboszczem parafii NSPJ w Gogolinie z dniem 23.08.2023 r.

Ks. Marcin Pilch, mianowany wikariuszem parafii NSPJ w Gogolinie z dniem 23.08.2023 r.

Jednocześnie odwołani zostali:

Ks. Aleksander Sydor – odwołany z funkcji proboszcza, przechodzi w stan spoczynku z dniem 23.08.2023 r.

Ks. Zygmunt Nagel – mianowany proboszczem parafii w Starej Kuźni z dniem 24.08.2023 r.

Wszystkim ww Kapłanom życzymy obfitych łask Bożych w pracy duszpasterskiej oraz opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.

Dzieciom i młodzieży radosnych wakacji, dorosłym udanych urlopów i szczęśliwego powrotu, życzy Wam z serca

 

wasz brat Ks.Aleksander

 

ks. Marcin