Ogłoszenia parafialne: IV Niedziela Wielkanocna 30.04.2023

 

1. W dzisiejszą czwartą niedzielę Wielkanocy, którą nazywamy Niedzielą Dobrego Pasterza, przeżywamy Światowy Dzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Rozpoczynamy 60. Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy tak jak Chrystus podejmą w Kościele służbę głoszenia Słowa i sprawowania Sakramentów.

O godz.17.30 nieszpory wielkanocne.

2. Jutro rozpoczyna się maj – miesiąc poświęcony Maryi. O godz.16.00 wyruszymy z naszego kościoła na pierwszą majówkę przy kapliczce na bagnach, gdzie o godz.17.00 odbędzie się pierwsze nabożeństwo majowe. Każdego dnia o godz.17.30 zapraszamy na nabożeństwa majowe (w środy w j. niemieckim). W czwartki o godz.17.00. W każdą niedzielę o godz.16.00 przy kapliczce na bagnach w języku niemieckim.

3. W środę (3.05.) – uroczystość NMP Królowej Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. Msze święte będą o godz.7.00, 8.30 i o 18.00.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. O godz.9.00 msza święta dla senio- rów w intencji powołań kapłańskich. O godz.16.30 msza święta dla dzieci i nabożeństwo ma- jowe. O godz.18.00 msza święta dla młodzieży i Godzina Święta.

5. W pierwszy piątek o godz.7.00 msza święta w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od godz.16.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej, o godz.17.30 nabożeństwo majowe, o godz.18.00 msza święta. W godz.20.00 – 21.00 adora- cja Najświętszego Sakramentu zakończona Apelem Jasnogórskim.

6. W sobotę po porannej mszy świętej nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP. O godz.10.00 w kościele seminaryjno – akademickim w Opolu odbędą się święcenia diakonatu. Zachęcam do modlitwy w intencji nowych diakonów. O godz.17.00 okazja do spowiedzi św.

7. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona jest na potrzeby Diecezji oraz Seminarium Du- chownego. W tym dniu nasz Ksiądz Wikary Zygmunt Nagel obchodzi swoje urodziny. Zapra- szam wszystkich parafian na mszę świętą o godz.11.00, podczas której modlić się będziemy w jego intencji.

 

Ogłoszenia parafialne: V Niedziela Wielkanocna 7.05.2023

 

1. Kościół jest wspólnotą zakorzenioną w Chrystusie, który jest krzewem winnym, a my Jego la toroślami. Warto uświadomić sobie tę prawdę i świadczyć o niej swoim życiem. Każde nasze uczestnictwo we mszy świętej jest nieustannym wzrastaniem w Jego Miłości. Kolekta dzisiaj sza przeznaczona jest na potrzeby Diecezji oraz Seminarium Duchownego.

O godz.17.30 nabożeństwo majowe.

2. Jutro (8.05.) uroczystość św. Stanisława – patrona Polski. O godz.18.00 przy kapliczce na bagnach nabożeństwo majowe dla kandydatów do Bierzmowania z klas VII.

3. W czwartek o godz.16.30 msza święta dla dzieci szkolnych, o godz.17.00 nabożeństwo majo we, o godz.18.00 msza święta dla młodzieży. Po mszy świętej spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas VI.

4. ODWIEDZINY CHORYCH: piątek (12.05.) - od godz.8.30 – rejon od torów w stronę Strzelec Op. i Górażdży, sobota (13.05.) - od godz.8.30 – rejon od torów w stronę Otmętu,.

5. W sobotę (13.05.) wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. O godz.18.00 msza święta, potem nabożeństwo fatimskie z procesją. Od godz.17.00 okazja do spowiedzi świętej.

6. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii, a po mszach świętych do puszek zbiórka na remont Katedry w Opolu.

 

PRÓBY PRZED UROCZYSTOŚCIĄ I KOMUNII ŚWIĘTEJ:

10.05. (środa) – godz.16.00

11.05. (czwartek) - godz.15.30

12.05. (piątek) – godz.16.00

 

 

 

Ogłoszenia parafialne: VI Niedziela Wielkanocna 14.05.2023

 

 1. Świętowanie niedzieli, to świętowanie obecności Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas. Od- dał życie, aby nas zbawić, abyśmy mieli życie. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na po- trzeby naszej parafii, a po mszach do puszek na remont katedry w Opolu. Bóg zapłać za wa- sze ofiary! O godz.17.30 nabożeństwo majowe.

 2. W tym tygodniu przypadają dni modlitw o urodzaje, tzw. Dni Krzyżowe. Nabożeństwa będą: w poniedziałek i środę o 6.30, we wtorek o 17.30.

 3. W środę (17.05.) o godz.18.00 sprzątanie kościoła przed uroczystością komunijną (ro- dzice dzieci z klas II).

 4. W czwartek (18.05.) przypada 103 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Prośmy go o pomoc dla Kościoła, naszej Ojczyzny i naszych rodzin, o godz.16.30 msza święta dla dzieci, o godz.17.00 nabożeństwo majowe, o godz.18.00 msza święta dla młodzieży.

 5. W piątek (19.05.) rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Módlmy się, by w każdym z nas Bóg odnowił dary i Ducha Świętego otrzymane w Sakramen- cie Bierzmowania. O godz.19.30 w Nakle odbędzie się Dekanalne Spotkanie Młodzieży.

 6. W sobotę (20.05.) Ksiądz Proboszcz Aleksander Sydor będzie dziękował Bogu za dar Ka- płaństwa – 50 rocznicę święceń kapłańskich. Wszystkich parafian bardzo serdecznie zapra- szam na mszę świętą dziękczynną o godz.11.00. Proszę, pomóżcie mi dziękować Panu Bogu za ten niezasłużony Dar Kapłaństwa, za 50 lat służby w Kościele Chrystusowym, a także za 37 lat towarzyszenia moim Parafianom w Gogolinie.

 1. W przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego oraz pierwsza Komunia Świę- ta w naszej parafii. Msze święte w tym dniu będą o: 7.00, 8.00, 9.00, 10.30 (uroczystość I – komunijna) oraz o 18.00.

 

 

PRÓBY PRZED UROCZYSTOŚCIĄ I KOMUNII ŚWIĘTEJ:

17.05. (środa) – godz.16.00

18.05. (czwartek) - godz.15.30

 

SPOWIEDŹ PRZED UROCZYSTOŚCIĄ I KOMUNII ŚWIĘTEJ:

piątek (19.05.) - od godz.16.00 dzieci pierwszokomunijne i ich rodzice

 

 

 

Ogłoszenia parafialne: Wniebowstąpienie Pańskie 21.05.2023

 

 

1. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego uświadamia nam, że Chrystus uwielbiony, przebywający z Bogiem, jest równocześnie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, że żyje w Kościele i nieustannie uobecnia się w czasie każdej Eucharystii. Przy- jęcie tej prawdy pomaga nam trwać w dziękczynieniu

 

Dziś w naszej parafii o godz.10.30 54 dzieci przystępuje po raz pierwszy do Komunii Świętej. Życzymy im z całego serca, aby przyjaźń z Jezusem trwała zawsze, a żywy przykład wiary oraz wsparcie rodziców i najbliższych pomagało im wzrastać w wierze. O godz.16.00 nabożeństwo majowe dla dzieci I-komunijnych.

3. W czwartek (25.05.) św. Urbana – patrona rolników i Gogolina. O godz.17.00 uroczysta msza św. w intencji rolników i działkowiczów, o dobre urodzaje, za wszystkich mieszkań- ców Gogolina oraz o pokój na świecie.

4. W piątek (26.05.) przypada Dzień Matki. To dzięki naszym Mamom żyjemy, to one trosz- czyły się o nas i stale to czynią. Wraz z naszymi ojcami kształtują naszą osobowość. Otoczmy je naszą modlitwą i prośmy, aby w zdrowiu, radości i pokoju serca wypełniały swoje niezwykłe powołanie.

5. W sobotę (27.05.) w Opolu święcenia kapłańskie. Otoczmy nowowyświęconych prezbite- rów naszą modlitwą. Od godz.17.00 okazja do spowiedzi świętej.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego uświadamia nam, że Chrystus uwielbiony, przebywający z Bogiem, jest równocześnie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, że żyje w Kościele i nieustannie uobecnia się w czasie każdej Eucharystii. Przy- jęcie tej prawdy pomaga nam trwać w dziękczynieniu.

Proszę, aby w Białym Tygodniu dzieci wraz z rodzicami i bliskimi przychodziły na nabo- żeństwa majowe i mszę święt

W środę (24.05.) o godz.16.00 próba dla dzieci, które w tym roku obchodzą pierwszą rocznicę Komunii Świętej. W piątek o godz.16.00 dla nich okazja do spowiedzi świętej

6. W przyszłą niedzielę o godz.9.30 msza święta w intencji dzieci, które rok temu przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej. Spowiedź dla nich w piątek (26.05.) o godz.16.30.

 

 

28 MAJA ODBĘDĄ SIĘ JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. URBANA:

800–LECIA GOGOLINA, 120-LECIA PARAFII NSPJ W GOGOLINIE ORAZ

120-LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOGOLINIE

 • Godzina 10.30 – poświęcenie i odsłonięcie pamiątkowej tablicy na Placu

  Benedyktyńskim z okazji Jubileuszu 800-lecia Gogolina.

 • Godzina 11.00 – uroczysta Msza święta w kościele NSPJ w Gogolinie

  w intencji żyjących i zmarłych mieszkańców Gogolina oraz strażaków i ich rodzin

  z udziałem pocztów sztandarowych i orkiestry.

 • Godzina 16.00 – koncert słowackiego śpiewaka Gustáva Beláčka, któremu

  towarzyszyć będzie Lenka Máčiková, solistka Opery w Bratysławie oraz

  Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej w Bratysławie z okazji obchodów

  800-lecia Gogolina, 120-lecia istnienia parafii pw.NSPJ w Gogolinie oraz

  120-lecia OSP w Gogolinie, a także 50-lecia kapłaństwa Księdza Proboszcza

  Aleksandra Sydora.

   


 

 

 

 

 

ks. Marcin