1. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu, to niedziela Laetare, czyli radości. Kościół wzywa dziś wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serc, wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku. Rekolekcje, to wyjątkowa okazja do nawrócenia się i odnowienia przyjaźni z Panem Bogiem.Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych.

O godz.17.00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne.

2. W środę (25.03.) uroczystość Zwiastowania NMP. Z obchodem tej uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msze święte z nauką na zakończenie rekolekcji będą o godz. 7.00, 8.30, 16.30.

3. W sobotę o godz.17.00 okazja do spowiedzi świętej.

Sebastian Cebula