1. Najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Nasze nawrócenie ma dokonać się przede wszystkim w sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w nabożeństwach wielkopostnych. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii. O godz.16.00 spotkanie z rodzicami dzieci, które przystąpią do pierwszej komunii świętej.

O godz.17.15 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne.

2. W czwartek uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. O godz.18.00 msza święta przy ołtarzu św. Józefa w intencji Józefów, ojców i czcicieli św. Józefa, o godz.15.45 katecheza parafialna dla dzieci klas III, o godz.16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci i msza święta.

3. W piątek o godz.17.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych z wypominkami.

4. W sobotę o godz.17.00 okazja do spowiedzi świętej.

5. W przyszłą niedzielę kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych.

6. Za tydzień, w niedzielę 22.03. rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które będą jednocześnie odnowieniem Misji Świętych. Nauki wygłosi O. Zachariasz, franciszkanin z Góry św. Anny. Polecam waszym modlitwom ojca rekolekcjonistę oraz wszystkich parafian o dobre przeżycie tego świętego czasu.

Sebastian Cebula