1. Wykorzystajmy nasze wakacyjne wędrówki, pielgrzymki lub indywidualny wypoczynek na stworzenie właściwej duchowej atmosfery niezbędnej, by odczuć bliskość Boga i umocnić naszą wiarę. Powierzmy ten czas Bożej Opatrzności. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. O godz.17.30 nieszpory niedzielne.

2. W czwartek (13.08.) po mszy wieczornej nabożeństwo fatimskie z procesją. Zapraszam!

3. W sobotę (15.08.) uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze święte będą o godz.7.00, 8.30, 16.30 i o 18.00 (liturgia niedzielna). Po mszach świętych błogosławieństwo ziół i kwiatów symbolizujące piękno Maryi. Kolekta w tym dniu na Wydział Teologiczny w Opolu.

4. W przyszłą sobotę i niedzielę (15. -16.08.) w Kamieniu Śląskim obchody odpustowe ku czci św. Jacka. Msza święta odpustowa w niedzielę o godz.11.00 na placu zamkowym.

5. Na Górze św. Anny od piątku do niedzieli (14.-16.08.) odpust Wniebowzięcia NMP z obchodami kalwaryjskimi.

6. W sobotę o godz.17.30 okazja do spowiedzi świętej. 

Sebastian Cebula