1. Pan Jezus w godzinie swojej męki przyznaje, że jest Królem. Jego Królestwo nie jest jednak z tego świata. Ono przekracza wyobrażenia tego świata, tak samo, jak Chrystus przekroczył granice życia i śmierci. Zmartwychwstając, zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca. Bóg Ojciec powierzył Mu wieczne królowanie, a On zaprasza nas do uczestnictwa w Jego Królestwie.
Dziś po mszach świętych zbiórka do puszek na remont Katedry Opolskiej.
O godz.17.30 nieszpory niedzielne.

2. W czwartek o godz.16.30 msza święta dla dzieci szkolnych, o godz.18.00 msza święta dla młodzieży z nauką.

3. W piątek (30.11.) przypada święto św. Andrzeja.

4. W pierwszą sobotę miesiąca (1.12.) po porannej mszy świętej nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Zapraszam!
O godz.17.00 okazja do spowiedzi świętej.

5. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i okres Adwentu – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Kolekta przeznaczona będzie na potrzeby Seminarium Duchownego w Opolu i innych instytucji diecezjalnych.

6. Niech Chrystus króluje w sercach solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

Sebastian Cebula