Poniedziałek 22.02.2021

7:00

17:30 Za †matkę Agatę Starszak, jej męża Stanisława Starszak oraz dziadków Tadeusza i Agnieszkę Olejniczak.

Wtorek 23.02.2021

7:00

17:30 Za ††rodziców Różę i Franza Pinkawa, brata Marcina i za ††z pokrewieństwa Pinkawa – Klimek.

Środa 24.02.2021

7:00 1.
         2.

Czwartek 25.02.2021

16:30

18:00 Za ††wujków Paula i Richarda Golomb oraz za ††ciocie Hildegardę i Różę.

Piątek 26.02.2021

7:00

17:45 Za †męża, ojca i dziadka Herberta Malkusz w kolejną rocznicę śmierci, ††rodziców z obu stron i za ††z pokrewieństwa.

Sobota 27.02.2021

7:00 Za †męża i ojca Norberta Ocipiński w dniu urodzin oraz za ††rodziców Ocipiński – Kowolik.

17:30 Za †męża, ojca i dziadka Reinharda Krumpiec, matkę Annę, brata Alojzego i za wszystkich ††z rodzin Krumpiec – Jucha.

II Niedziela Wielkiego Postu 28.02.2021

7:00

8:15

9:30 Za †matkę Szarlotę Kowol, ojca Adolfa, teścia Pawła Piechota i za ††z pokrewieństwa.

11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i zdrowie w rodzinie w intencji Krystyny i Rafała Jendrusz oraz do Anioła Stróża o opiekę i błogosławieństwo dla Dominika z okazji roczku.

18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie i dary Ducha Świętego w intencji Anny Gorzel z okazji 18 urodzin.
 

Sebastian Cebula