Poniedziałek 27.07.2020

18:00 Za †męża Juliana Nędza w 1 rocznicę śmierci, matkę Katarzynę, zięcia Wacława, siostrę Marię i za ††z rodziny.

Wtorek 28.07.2020

18:00 Za †żonę i matkę Ritę Klimek.

Środa 29.07.2020

7:00 Za †matkę Annę Malorny, ojca Pawła, ††z rodziny Korda – Gawlik i za ††z pokrewieństwa.

Czwartek 30.07.2020

18:00 Za †męża i ojca Leona Sznajder, rodziców Emilię i Józefa Grabowskich, brata Dietra, siostrę Helenę, męża Jana, szwagrów Leona, Herberta i Edmunda, teściów Romana i Gertrudę Sznajder, szwagierkę Marię Cerman i za ††z pokrewieństwa.

Piątek 31.07.2020

18:00 Za †męża i ojca Alfonsa Steindor z okazji urodzin, matkę Agnieszkę i za ††z pokrewieństwa.

Sobota 1.08.2020

7:00 Za †matkę Annę Steindor, ojca Alfreda, dziadków i za ††z pokrewieństwa.

18:00 Za †matkę i babcię Małgorzatę Witt w 8 rocznicę śmierci, ojca Wilhelma, braci Bernarda i Krystiana, ††z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

XVIII Niedziela Zwykła 2.08.2020

7:00 Za †męża i ojca Paula Harmanza, rodziców Ernę i Alojzego Rogowski, ††z pokrewieństwa Harmanza – Rogowski oraz za ††Józefę i Ignacego Golasz.

8:15 Za roczne dzieci:

10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i zdrowie w intencji Klary z okazji 70 urodzin.

18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i zdrowie w rodzinie w intencji Anny Nowak z okazji 40 urodzin. 

Sebastian Cebula