Poniedziałek 7.10.2019          

7:00    Do Matki Bożej Różańcowej w intencji członkiń Żywego Różańca oraz za ††członkinie: Ursulę Mross, Jadwigę Konieczko, Krystynę Janik, Annę Marię Grzesica i Helenę Kwaśniak.

18:00  Za †matkę i babcię Klarę Gabor w 1 rocznicę śmierci.

Wtorek 8.10.2019

7:00    Za †żonę Janinę Pyzik, rodziców z obu stron i za ††z pokrewieństwa.

18:00  1. Za †ojca Huberta Krumpiec w kolejną rocznicę śmierci, matkę Lizelotę, wszystkich ††z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

           2. Za †Zygmunta Sczakiel (od personelu przedszkola w Górażdżach).

Środa 9.10.2019

7:00    1. Za †męża Wilhelma Wieczorek, syna Henryka, rodziców Augustyna i Łucję Porada, siostry, 3 braci, szwagrów, szwagierkę Annę i za ††z pokrewieństwa Wieczorek – Porada.

           2. Za ††rodziców Annę i Henryka Herman i za ††z pokrewieństwa Herman – Adamaszek.

Czwartek 10.10.2019

16:30  Za †wujka Wilhelma Bonkosch, ††z rodziny Bonkosch oraz rodziców Gertrudę i Antoniego Tomeczek.

18:00  1. Za †matkę Jadwigę Skrobocz z okazji 100 urodzin.

           2. Do Matki Bożej Różańcowej za żyjące i zmarłe członkinie Żywego Różańca ze Strzebniowa.

Piątek 11.10.2019

7:00    Za ††rodziców Teodora i Klarę Małek, Agnieszkę i Wilhelma Rygol, szwagra Wilhelma, szwagierkę Ruth, ††z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00  Za ††Marię i Zbigniewa Wieczorek i za ††z rodziny.

Sobota 12.10.2019

7:00    1. Za ††rodziców Jerzego i Felicję Adamiec, teściów Klarę i Jerzego Myśliwiec, brata, siostrę, szwagrów, szwagierkę i za wszystkich ††z pokrewieństwa Adamiec – Myśliwiec.

           2. Za †męża Piotra Kowolik w 30 dzień po śmierci.

18:00  Za †profesora Teodora Krężel w 4 rocznicę śmierci oraz za ††z rodziny Kaczmarczyk – Krężel.

XXVII Niedziela Zwykła 13.10.2019

7:00    

8:15    Za †męża i ojca Pawła Drost w 16 rocznicę śmierci, ††Oskara i Annę Drost, rodziców Jakuba i Annę Reinert, szwagrów Horsta i Wincentego oraz za ††z pokrewieństwa.

9:30    Za parafian.

11:00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie w intencji Adelajdy Wojtala z okazji 80 urodzin.

18:00  Za †Stanisława Boguckiego, żonę i za wszystkich ††z pokrewieństwa.

ks. Sławomir Krawczyk