Dekret regulujący kwestie liturgiczne i duszpasterskie od 30 maja 2020 r. <kliknij>

Dekret regulujący kwestie liturgiczne i duszpasterskie od 1 maja 2020 r. <kliknij>

Dekret dotyczący przebiegu Liturgii Świętego Triduum Paschalnego <kliknij> 

Dekret Biskupa Opolskiego regulujący kwestie duszpasterskie <kiliknij>

 

 

 

 

 

Wskazania odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach <kliknij>

ks. Sławomir Krawczyk