cerem1903.jpgW środę bp Rudolf Pierskała podczas corocznej pielgrzymki ministrantów na Górę Św. Anny ustanowił nowych ceremoniarzy. W grupie tej znalazł się nasz ministrant Marcin Mager. Podczas Mszy św. w annogórskiej bazylice otrzymał z rąk bp. Pierskały krzyż oraz dyplom poświadczająy ukończenie kursu. Kurs ceremoniarski odbywał się w minionym roku szkolnym, a składał się z czterech weekendowych zjazdów: trzech w Nysie i jednego w seminarium duchownym w Opolu. Spotkania poprowadzili ks. Zygfryd Waskin, ks. Tomasz Fortalski i ks. Paweł Chyla. 

Program zajęć obejmował zagadnienia z liturgiki (rok liturgiczny, formularze mszalne, kolory szat liturgicznych), zasad poprawnego wykonywania różnych funkcji liturgicznych, jak i obrzędu Mszy św. - zwłaszcza uroczystej i pontyfikalnej, ceremonie Triduum Paschalnego, a także posługę w czasie nabożeństw. Marcin jest już trzecim ceremoniarzem w naszej parafii. Zadaniem ceremoniarzy jest we współpracy z księżmi przygotowywanie liturgii w parafii, a także kierowanie jej przebiegiem. (zdjęcia z www.opole.gosc.pl) 

Ceremoniarz 201...
Ceremoniarz 201...
Ceremoniarz 201...

 

 

 

 

ks. Sławomir Krawczyk