Zapraszamy na Mszę Świętą w intencjach społeczności naszych szkół w poniedziałek 2.09.2019 r., o godz. 8:00 w kościele pw. NSPJ przy ulicy Strzleckiej 30, aby z Bożym błogosławieństwem wejść w nowy rok szkolny, który będzie czasem naszego wszechstronnego rozwoju.