b_350_263_16777215_00_images_Grafiki_2016_P1310295.JPG23 października rozpoczął się 90 Światowy Tydzień Misyjny. Został on wprowadzony przez papieża Piusa XI, który znacznie przyczynił się do rozwoju misji. W rzeczy samej misja, jeśli nie jest ożywiana przez miłość, sprowadza się do działalności filantropijnej i społecznej. Do chrześcijan natomiast odnoszą się słowa Apostoła Pawła: «Miłość Chrystusa przynagla nas». Miłość, która sprawiła, że Ojciec posłał swego Syna do świata, a Syn ofiarował się za nas aż po śmierć krzyżową, ta sama miłość została rozlana w sercach wierzących przez Ducha Świętego. Każdy ochrzczony zatem, niczym młody pęd wszczepiony w winorośl, może współpracować w misji Jezusa, która polega na tym, by dotrzeć do każdego człowieka z dobrą nowiną, że «Bóg jest miłością» i właśnie dlatego chce zbawić świat.

Wszystkim misjonarzom i misjonarkom życzymy Bożego Błogosławieństwa, darów Ducha Świętego oraz sił i wytrwałości w niesieniu Ewangelii Chrystusa na krańce świata. 

Zachęcamy by odwiedzić stronę Diecezji Wewak w Papui Nowej Gwinei