ks. Marek Sobotta

1. Każda niedziela jest wyjątkową okazja do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśnienia naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które przed nami otwiera. Dzisiejsza kolekta przezanczona jest na ubezpieczenie koscioła i budynków parafialnych na rok 2017. O godz.17.30 nieszpory niedzielne.

ks. Marek Sobotta

Pierwsze efekty malowania już widoczne!

Do malowania naszej światyni użyto systemy malarskiego Decoral Akrylit 3000 grunt oraz Akrylit PW 3000 - farba lateksowa. Ściany oraz sufity zostały oczyszczone i wzmocnione przed właściwym malowaniem najwyższej jakości farbą lateksową (Akrylit 3000 PW). Materiały te zapewnią na pewno długotrwałe zabezpieczenie wymalowanych powierzchni. Użyta farba ma wysoką wydajność, umożliwia prawidłowe oddychanie tynku oraz zapewnia estetyczny matowy wygląd. 

 

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...Jak można wesprzeć remont naszego kościoła?
Odliczenie podatkowe darowizny na cele kultu religijnego

Jaką formę może mieć darowizna?
Osoby, które wspierają nie tylko duchowo, ale i finansowo lub rzeczowo Kościół, mogą zmniejszyć swoje zobowiązanie w podatku dochodowym. Ustawodawca przewidział bowiem dla nich odliczenia, czyli tzw. darowizny na cele kultu religijnego. Przykładowo darowizna na remont, czy budowę kościoła, a także jego niezbędnego wyposażenia jest darowizną na cele kultu religijnego.

Darowizna finansowa
Odliczenie darowizn na cele kultu religijnego zostało uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa wskazuje wprost, iż dochód stanowiący podstawę opodatkowania ulega pomniejszeniu o wartość darowizn przekazanych na cele kultu religijnego. Jego wysokość nie może przekroczyć 6% dochodu (łącznie z darowiznami na inne cele, czyli pożytku publicznego i krwiodawstwa). Odliczeniu podlegają darowizny jedynie przekazane w danym roku. W przypadku darowizn pieniężnych należy posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Darowizna rzeczowa
Jeżeli natomiast darowane są rzeczy, należy posiadać dokument, z którego jednoznacznie wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Powyższe informacje winny znaleźć się na jednym dowodzie. Przy darowiznach rzeczowych należy dokonać ich wyceny.

ks. Marek Sobotta

Malowanie kościoła rozpoczęte!

 

Czytaj więcej...W poniedziałkowy poranek, 6 lutego 2017 rozpoczęło się planowane od dłuższego czasu malowanie wnętrza kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie. Inwestycja jest poważna. Obejmuje gruntowne malowanie ścian, ławek, stolarki i drzwi. Przy okazji zostaną wykonane inne prace, które powinny zostać ukończone przed malowaniem. Na przykład modernizacja oświetlenia, zmieniająca dotychczasowe halogeny oświetlające prezbiterium na energooszczędne lampy LED-owe. W pierwszej kolejności firma malarska ustawiła rusztowania w tylnej części świątyni oraz na chórze. Na rusztowaniu zawisły siatki ochronne z logo Dekoral® – głównego sponsora przedsięwzięcia, który nieodpłatnie przekazał zdecydowaną większość materiałów malarskich, jakie będą wykorzystywane podczas remontu. Ławki zostały zabezpieczone folią zasponsorowaną przez firmę B+K Polska. Godnym podkreślenia jest fakt, że pomoc Dekorala nie ogranicza się tylko do dostarczenia materiałów, ale wykonawcy mogą liczyć również na merytoryczne wsparcie doradcy technicznego, dzięki któremu mogą wybrać materiały optymalnie dopasowane do rodzaju powierzchni. 

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...Uroczystość Bożego Narodzenia wywodzi swój początek z Jerozolimy. Ustalił się tam zwyczaj, że patriarcha udawał się z Jerozolimy w procesji do Betlejem, odległego o ok. 8 km. W Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę świętą. W Rzymie święto Bożego Narodzenia dnia 25 grudnia obchodzono od wieku IV. Kronikarz rzymski, Filokales, w swoim kalendarzu pod rokiem 354 zaznacza: Natus Christus in Betleem Judeæ  - Narodził się Chrystus w Betlejem Judzkim.

Tajemnica Bożego Narodzenia kryje prawdę o tym, że Syn Boży stał się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzech Adama i za grzechy jego potomków: "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas". Nie przestając być Bogiem, Syn Boży stał się człowiekiem. Jako Bóg jest wieczny, nieskończony, wszechobecny i wszechmocny. Jako człowiek jest ograniczony czasem, przestrzenią i mocą.

 

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...Tradycyjnie przez uroczystą Pasterką wysłuchaliśmy medytacji słowno - muzycznej przygotowanej przez dzieci i młodzież pod dyrekcją Pani Brygidy Czekały pod tytułem "Szukanie gospody". Było to dobre wprowadzenie w przeżywanie Świąt Narodzenia Pańskiego. Artystom dziękujemy za przygotowanie i podzielenie się z parafianami swoim talentem. 

Zdjęcia niżej

 

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...W Wigilię Bożego Narodzenia podczas ostatnich rorat nasze harcerki przyniosły Światło Pokoju z Betlejem. Parafianie bardzo licznie zabierali ten wyjątkowy ogień do swoich domów, by towarzyszył podczas świętowania Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Dziękujemy harcerkom za ten gest.

 

 

 

 

 

 

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...W wigilijny poranek 24 grudnia odprawiliśmy ostatnią Mszę świętą roratnią. Nasze dzieci przyniosły plansze wypełnione zbieranymi przez cały Adwent obrazkami. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone słodyczami za obecność i tegoroczną adwentową wędrówkę do Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Naszym młodym parafianom dziękujemy za obecność a szczególnie dzieciom oświetlającym roratni szlak lampionami. 

 

 

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...Szczególne podziękowania kierujemy do Adama Wyszki i jego Mamy. Za codzienny udział w roratach a także składanie codziennie serduszek z odpowiedziami na pytania oraz wykonanymi dobrymi uczynkami. 

Adamowi również udawało się wielokrotnie wylosować kapliczkę oraz fugurkę Matki Bożej. 

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w Roratach, za opiekę i modlitwę przy kapliczkach i figurkach oraz Rodzicom za obecność i mobilizowanie swoich pociech. 

 

 

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...W IV Niedzielę Adwentu Liturgiczna Służba Ołtarza naszej parafii a więc Gwardia Jezusa spotkali się wraz z Rodzicami na wieczorze opłatkowym. Była to okazja do wspólnej modlitwy o dobre przeżycie Świąt Bożego Narodzenia ale też do świątecznych życzeń i podsumowania roku 2016. Naszym Ministrantom i lektorom dziękujemy za całoroczną służbę a naszym Rodzicom za wsparcie i pomoc w jej wypełnianiu. Dziękujemy także za świąteczne smakołyki. Gwardziści otrzymali także skromne Dzieciątko.

Zdjęcia na Facebooku

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...W II Niedzielę Adwentu w katedrze opolskiej bp Paweł Stobrawa udzielił posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej 91 osobom: 10 siostrom zakonnym i 81 mężczyznom, wsród nich był nasz parafianin Gerard Konieczko. Będą zanosić Komunię św. chorym, a także pomagać w jej rozdzielaniu podczas Mszy św. W homilii bp Paweł Stobrawa podkreślał – Zostajecie posłani do zaszczytnej posługi zanoszenia Chrystusa chorym, starszym i tym cierpiącym, którzy nie mogą w niedziele i święta uczestniczyć w Mszy św. Będziecie nie tylko, jak św. Jan Chrzciciel, wskazującymi na Bożego Baranka, ale zaniesiecie wprost samego Jezusa pod postacią chleba ludziom dotkniętym krzyżem cierpienia, by mogli przeżyć radość dnia Pańskiego i by Chrystusowy pokój zagościł w ich sercach. (por. Opolski Gość Niedzielny)

Naszemu nowemu szafarzowi składamy serdecznie życzenia u progu posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej w naszej parafii. 

 

Zdjecią poniżej

 

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...10 grudnia został rozegrany Dekanalny Turniej Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej. Wystapiło w turnieju 10 drużyn, również 3 z naszej parafii. drużyna W kategorii Gimnazjum nasza drużyna ministrancka zdobyła I miejsce i awans do finałów Diecezjalnych oraz puchar Dziekana Dekanatu Kamień Śląski, natomiast nasi ministranci z kategorii Szkoły Podstawowej i Szkoły Średnej zdobyli II miejsce. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w finałach Diecezjalnych a pozostałym piłkarzom i piłkarkom dziękujemy za udział i sportowe zmagania. Rownież serdecznie dziekujemy Panu Łukaszowi Wojtkiewiczowi naszemu trenerowi. 

 

Zdjęcia z turnieju na Facebooku

Gabriela Hellfeuer

 

Czytaj więcej...

Trudno ustalić datę założenia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy Parafii kościoła pod wezwaniem NSPJ w Gogolinie. Wspólnota posiada AKT EREKCYJNY z dnia 31 maja 2008 r. wydany przez O. Wacława Stanisława Chomika Ministra Prowincjonalnego Prowincji Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych. Wspólnota liczy 9 profesów wieczystych (8 sióstr i 1 brat ) oraz 1 postulant. Spotkania Wspólnoty odbywają się w kościele parafialnym NSPJ w Gogolinie lub salce parafialnej, w drugą niedzielę miesiąca lub w dni świąteczne.

TERMINARZ SPOTKAŃ WSPÓLNOTY FZŚ w Gogolinie na rok 2017 

Karolina Konieczna

Czytaj więcej...W dniu 8 grudnia 2016 roku, my Dzieci Maryi, obchodziłyśmy swoje patronalne święto. O godzinie 16.30 odbyła się uroczysta msza, na której odnowiłyśmy swoją przysięgę. Niektóre z nas otrzymały swój medalik, a inne, z wieloletnim stażem, otrzymały medaliki i nowymi wstążkami, w odpowiednim kolorze. Te kolory są ważne dla nas, ponieważ wskazują na nasz staż, ale i zaangażowanie oraz wiarę. Po mszy udałyśmy się na plebanię, gdzie nasze mamy wraz z Siostrą Angelą i Panią Teresą, przygotowały dla nas mały poczęstunek. Dziękujemy ks. Wikaremu za odprawienie mszy i dobre słowo, jak i ks Proboszczowi za modlitwę oraz obecność. Dziękujemy również Dominikowi, który po mszy zawitał u nas i poczęstował nas pyszną watą cukrową.

Zdjęcia poniżej

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...W sobotę 8 października nasi Gwardziści Jezusa wybrali się na wycieczkę do Wrocławia. Odwiedziliśmy ZOO i Afrykarium. Była to okazja by dowiedzieć się czegoś więcej i świecie zwierząt i roślin odległych miejsc świata. Następnie nasi ministranci i ministrantki odwiedzili wrocławski park wodny. Był to wesoły czas! Dziękujemy rodzicom naszym ministrantów za obecność i opiekę. 

 

 

 

 

Galeria zdjęć kliknij poniżej