Sebastian Cebula

1. Trwa pełnia lata, wakacji i urlopów. Ale pamiętajmy też o trudzie rolników podczas żniw: pamiętajmy, że każda kromka chleba, to pot i wiele godzin ludzkiej pracy. O godz.17.30 nieszpory niedzielne.

2. W tym tygodniu: 25.07. św. Krzysztofa - patrona kierowców i św. Jakuba Apostoła- patrona pielgrzymów, 26.07. św. Anny - patronki Diecezji Opolskiej.

Sebastian Cebula

Poniedziałek 24.07.2017

7:00 Za † Annę Malorny w 17 rocznicę śmierci, ojca Pawla, braci i siostry z obu stron i za †† z rodziny Korda – Gawlik – Filusz.

18:00 Za †matkę Erikę Przemus w 2 rocznicę śmierci, †ojca Wilhelma i za ††z pokrewieństwa z obu stron.

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...Z okazji parafialnego odpustu i 50 rocznicy ustanowienia praw miejskich Gogolina odbył się w naszym kościele jubileuszowy koncert zespołu Dzwonki Dobra Sprawa z Moraw. To jedyna taka grupa muzyczna w Czechach i jedna z niewielu na świecie. Zespół wykonał muzykę poważną, filmową i sakralną, do utworów wprowadzała dyrygent Pani Wiery Jelinek. Występ ubogacony był śpiewem czeskiego chóru męskiego. 

 

 

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...W niedzielę 25 czerwca przeżyliśmy uroczyście odpust parafialny ku czci Najświętszego Serca Jezusa. Kazanie odpustowe wygłosił ks. Arnold Nowak, proboszcz parafii św. Jacka w Kamieniu Śląskim. W homilii odpustowej zaprosił wszystkich do odnowy czci Serca Jezusowego. Wszystkim parafianom i gościom dziękujemy za uczczenie Serca Pana Jezusa. 

 

 

 

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...W niedzielę 18 czerwca odbył się Jubileuszowy Koncert Edwarda Simoni z okazji 110 rocznicy konsekracji kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie. Edward Simoni to jeden z najwybitniejszych panflecistów świata - wielka gwiazda lat 90. Koncert zorganizowany był przez Powiat Krapkowicki wspólnie z Księdzem Proboszczem Aleksanderm Sydorem z inicjatywy Rady Parafialnej. Wśród zaproszonych gości były osoby które, szczególnie zaangażowały się w renowację kościoła. Dziękujemy wszystkim obecnym na koncercie. 

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...Wszystkim Parafianom dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie ofiarami remontu naszej świątyni. W ostatnim czasie z renowacji wróciła bardzo zniszczona figurka Jezusa oraz tablica pamiątkową ku pamięci Księdza Karola Lange, która również wymagała gruntownego oczyszczenia. W najbliższym czasie renowacji poddane będą schody oraz drzwi w głównym wejściu kościoła.

 

 

 

Redakcja

Czytaj więcej...Ksiądz Biskup Andrzej Czaja wystosował dwa dekrety dokonujące zmiany wikariuszy w naszej parafii. Ks. Marek Sobotta otrzymał zgodę na wyjazd do posługi misyjnej w Papui - Nowej Gwinei, który poprzedzony będzie rocznym przygotowaniem w Centrum Misyjnym w Warszawie; naszym nowym wikariuszem został mianowany ks. Sławomir Krawczyk - urodził się 4 listopada 1982 r. i pochodzi z parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 2009 r. z rąk Księdza Arcybiskupa Alfonsa Nossola. Wcześniej pracował w Parafii św. Zygmunta w Koźlu oraz w Parafii św. Jakuba w Nysie. Ks. Sławomir rozpocznie posługę w Gogolinie 24 sierpnia 2017 r. Ks. Markowi i Ks. Sławomirowi życzymy wielu łask od Pana Jezusa w kapłańskim posługiwaniu. 

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...Parafia oraz TSKN Koło Gogolin zaprasza tradycyjnie na ,,Pielgrzymkę Narodów” do Maria Hilf – Zlate Hory w Czechach w dniu 16 września 2017 (sobota). Wyjazd z Gogolina godz. 8.00 Nabożeństwo prowadzone jest w trzech językach: polskim, niemieckim i czeskim. Cena za przejazd zostanie podana w późniejszym terminie. Zapisy w TSKN Gogolin. 

 

 

 

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...W sobotę 17 czerwca nasi ministranci regenerowali siły po długim roku szkolnym we wrocławskim parku wodnym. Przez kilka godzi można było skorzystać z wielu wodnych atrakcji. Wszystkim dziękujemy za dobrą zabawę, szczgólnie Panu Krzysiowi za pomoc i opiekę. 

 

 

 

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...W niedzielę 11 czerwca odbyło się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Gogolinie. Podczas wspólnej modlitwy, formacji i kawie można lepiej poznać piękną duchowość św. Franciszka z Asyżu. Zapraszamy nowych członków i sympatyków do Wspólnoty. 

Kolejne niedzielne spotkania w 2017 roku w sali na plebanii: o godz. 16.30:

Lipiec 09.07.; Sierpień 13.08.; Wrzesień 10.09.,
Październik 08.10.; Listopad 05.11.; Grudzień 08.12. (piątek)

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...W niedzielę Trójcy Przenajświętszej ks. Proboszcz Aleksander Sydor pasował trzech nowych Gwardzistów Jezusa, włączając ich do wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza. Naszymi nowymi ministrantami są: Olaf Kowalik, Szymon Dziuba i Dawid Bugno. Życzymy im radości ze służby przy ołtarzu Pana Jezusa. 

 

 

ks. Marek Sobotta

Czuwanie przy Bożym Grobie

Czytaj więcej...Wielka Sobota nie jest tak bogata w treść ewangeliczną i dogmatyczną, jak Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Tego dnia przeżywamy tajemnicę zstąpienia Chrystusa do piekieł, czyli do otchłani. Przebywały w niej dusze prawych ludzi Starego Testamentu. Nie mogły one wejść do nieba, bo było ono przed nimi zamknięte, a swoim bogobojnym życiem nie zasługiwały na wieczne potępienie. Czekały więc na czas nadejścia Zbawiciela i dokonanego przez Niego odkupienia. Wśród tych sprawiedliwych dusz były dusze Adama, Ewy, Abla, Noego, Abrahama, patriarchów i proroków, Samuela, Mojżesza, Dawida, Anny i Joachima - rodziców Matki Bożej, Józefa - ojca Jezusa, Jana Chrzciciela i wielu innych.

 

Opolski Gość Niedzielny

Czytaj więcej...W poniedziałek wieczorem, 5 czerwca, zmarł ks. Krzysztof Korgel, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Obrowcu. W czwartek 8 czerwca o godz. 18.00 Msza eksportacyjna a po niej czuwanie modlitewne. Pogrzeb w piątek 9 czerwca o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Obrowcu.

Ks. Krzysztof Korgel urodził się 3 maja 1951 roku, święcenia kapłańskie przyjął 8 maja 1977 roku. Był krótko wikariuszem w parafii św. Dominika w Nysie, potem w latach 1977-1980 w tym samym mieście u św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki,, wreszcie w Bytomiu Miechowicach przy kościele św. Krzyża (1980-1984). Stamtąd trafił do Żywocic, do parafii św. Mikołaja w Krapkowicach, gdzie był przez rok wikariuszem - duszpasterzem w Żywocicach, a od 1985 do 2007 roku pierwszym proboszczem parafii św. Floriana w Żywocicach. Później przez kilka miesięcy posługiwał jako kapelan „Sebastianeum Silesiacum” w Kamieniu Śląskim. Od grudnia 2007 do teraz był proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Obrowcu. Od 1993 do 1998 r. pełnił funkcję wicedziekana dekanatu krapkowickiego, a w latach 1998-2007 oraz od 2011 do tego roku był tam dziekanem. W 2004 roku otrzymał tytuł honorowy radcy duchownego. Angażował się również mocno w Bractwo św. Józefa.

Zmarł po długiej chorobie. Miał 66 lat.

 
 

ks. Marek Sobotta

Liturgia Męki Pańskiej

Czytaj więcej...Wielki Piątek jest dniem smutku i żałoby. Przyszedł na ziemię Syn Boży, "leczył wszystkie choroby i słabości" synów ludzkich; tłumy zdumiewały się, widząc, że "niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą"; w Niedzielę Palmową rzesze na Jego widok wołały pełne entuzjazmu "hosanna", aby zaledwie w kilka dni potem ochrypłymi głosami wołać: "Na krzyż z Nim!", "Krew Jego na nas i na dzieci nasze". Każda śmierć jest tragedią, cóż dopiero śmierć Syna Bożego, zamordowanego przez tych, dla których zbawienia tak wiele uczynił. Zbrodnia była tak straszliwą i jedyną, że nawet martwa przyroda została nią wstrząśnięta: "Słońce się zaćmiło", zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać, groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarło, powstało.

 

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...W 2017 r. Kościół Ewangelicki obchodzi 500. rocznicę Reformacji. Z tej okazji w kościele ewangelicko – augsburskim w Gogolinie, 29 kwietnia odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z udziałem pastora Wojciecha Prackiego i proboszcza katolickiej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie, ks. Aleksandra Sydora. W programie nabożeństwa znalazły się pieśni w języku polskim i niemieckim oraz rozważania przygotowane przez duchownych biorących udział w nabożeństwie.
Spotkanie ekumeniczne było części projektu „Ocalić od zapomnienia”. Inicjatorem przedsięwzięcia było Towarzystwo – Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - Koło Gogolin, które na ten cel otrzymało wsparcie finansowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. W ramach projektu przy zborze umieszczono również tablicę informującą o historii parafii ewangelickiej w Gogolinie, głaz upamiętniający 500. rocznicę Reformacji, przygotowano także okolicznościowe broszury informacyjne.
 

ks. Marek Sobotta

Msza Wieczerzy Pańskiej 

Czytaj więcej...Tradycja słusznie nadała wielkoczwartkowej wieczerzy nazwę "ostatnia", gdyż przed swoją śmiercią więcej ze swymi uczniami Pan Jezus wieczerzy nie spożywał. Z opisu Ewangelistów wynika, że miała ona szczególnie uroczysty charakter pożegnania. Świadczy o tym przemówienie Pana Jezusa, które nam pozostawił św. Jan, oraz arcykapłańska modlitwa Jezusa do Ojca w intencji uczniów i Kościoła. Punktem centralnym Ostatniej Wieczerzy było spożycie baranka paschalnego. Na pamiątkę, że krew baranka ocaliła domy żydowskie od śmierci, Mojżesz ustanowił prawo, że przed dniem Paschy, ustanowionym na pamiątkę wyjścia Izraela z Egiptu, co roku w każdym domu żydowskim spożywano baranka. Baranek paschalny był figurą i zapowiedzią Mesjasza, którego Krew miała ocalić nie jeden naród wybrany, ale cały rodzaj ludzki.