ks. Marek Sobotta

27 marca o świecie celebrowana była uroczysta Rezurekcja Wielkanocna, którą wychwalaliśmy Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które dokonało się właśnie nad ranem. Cud ten jest bez wątpienia największym w całej historii świata, dlatego noc tego cudu nazywamy Wielką.

Zdjęcia z rezurekcji


Wszystkim Parafianom i Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne.

Niech Zmartwychwstały Jezus będzie dla Was źródłem prawdziwej chrześcijańskiej radości.

Niech Pan Wam zawsze błogosławi i okazuje swoje miłosierdzie.

Życzymy także pięknych rodzinnych spotkań i świętowania. 

 Wasi duszpasterze

ks. Marek Sobotta

W Wielką Sobotę, w godzinach wieczornych celebrowaliśmy Liturgię Paschalną która, rozpoczyna świętowanie największego wydarzenia w dziejach świata - Zmartwychwstania Chrystusa. Na wielkanocny charakter liturgii wskazuje biała barwa szat liturgicznych. Kościół widzi w świetle i ogniu coś więcej niż praktyczny środek do oświetlania wnętrz. Widzi nade wszystko w nim symbol samego Jezusa Chrystusa. Pan Jezus sam nazywał siebie światłem: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia". Pan Jezus pragnie, aby Jego uczniowie i my wszyscy byśmy byli światłem i nieśli światło świętych czynów w nasza codzienność. Dopełnieniem liturgii będzie procesja rezurekcyjna o świcie.  

Zdjęcia z liturgii 

 

 

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...W Wielką Sobotę zgodnie z tradycją w kościołach i kaplicach święci się pokarmy wielkanocne, przynoszone przez wiernych. W koszykach umieszczamy m.in. jaja, chleb i wędlinę. Każdy z tych produktów ma symboliczne znaczenie mówi: Mięso symbolizuje baranka w nawiązaniu do tradycji starotestamentalnej, żydowskiej kiedy święta paschalne związane były z zabijaniem baranka i spożywaniem go w rodzinie. Natomiast chleb przypomina przede wszystkim Jezus Chrystus. On sam o sobie mówi, że jest chlebem, który z nieba stąpił (…) a kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki”. Ten chleb, który przynosimy do błogosławieństwa, wszelkiego rodzaju pieczywo ono oznacza także pragnienie przyjęcia w Komunii Świętej Jezusa Chrystusa pod postacią chleba. Nade wszystko jednak Wielka Sobota to czas adoracji Chrystusa złożonego w grobie oraz oczekiwania na Jego zmartwychwstanie.

Zdjęcia z poświęcenia pokarmów
 

ks. Marek Sobotta

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Eucharystii. W kościołach są odprawiane jedynie uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje się Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż, któremu dzisiaj oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu poprzez klęknięcie. Jesteśmy wezwani do trwania przed Chrystusem Ukrzyżowanym. Ten dzień nie powinien mieć charakteru wyłącznie smutnego - Mękę Chrystusa rozważamy przecież w kontekście nadchodzących Świąt Zmartwychwstania. Niemniej jednak Wielki Piątek jest dniem wyciszenia i skupienia. W Wielki Piątek rozpoczyna się także coroczna Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą przekazała nam św. siostra Faustyna Kowalska.

Zdjęcia z liturgii

 

 

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...Na wypadki, jakie dokonały się w Wielki Czwartek, składają się: Ostatnia Wieczerza Chrystusa z Apostołami, ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Chrystus umywa nogi Apostołom i wskazuje na zdrajcę, wygłasza do uczniów przemówienie i modli się do Ojca za nimi, zapowiada swoją mękę i śmierć. Udaje się na Górę Oliwną do ogrodu Getsemani i tam w oczekiwaniu na siepaczy przeżywa mękę konania i krwawego potu. Tajemnica aresztowania Chrystusa zamyka ten dzień. W czasie Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament jako Ofiarę i Komunię. Odprawił na oczach Apostołów pierwszą Mszę świętą i rozdał im eucharystyczny Chleb jako Komunię świętą. Po raz pierwszy Apostołowie usłyszeli wtedy: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. (...) Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. (...) To czyńcie na moją pamiątkę". 

Zdjęcia z liturgii

ks. Marek Sobotta

Czytaj więcej...24 marca o godz. 9.30 rozpoczęła się w Wielki Czwartek w kościele katedralnym w Opolu uroczysta Msza św., pod przewodnictwem biskupa opolskiego Andrzeja Czai, zwaną Mszą Krzyżma - sprawuje się ją tylko w kościołach katedralnych. W czasie tej liturgii biskup błogosławi olej chorych i konsekruje krzyżmo. Msza Krzyżma nie należy jeszcze do Triduum Paschalnego. Ten obchód liturgiczny jest szczególną manifestacją jedności Kościoła, ukazuje pełnię władzy kapłańskiej biskupa i jedności z nim wszystkich kapłanów. Poświęconych olejów używa się do niektórych sakramentów: krzyżmo: do chrztu, bierzmowania i kapłaństwa; olej chorych: do sakramentu namaszczenia chorych oraz do różnych poświęceń dokonywanych przez biskupa jak poświęcenie kościoła czy i innych. Msza Święta Krzyżma jest również w naszej diecezji Diecezjalną Pielgrzymką Ministrantów. Po zakończonej Eucharystii Ksiądz Biskup Andrzej Czaja wyróżnił wręczając dyplomy także naszych ministrantów: Tomasza Czekałę, Dominika Łakomego i Damiana Grochlę za ich zaangażowanie i wieloletnią gorliwą służbę przy ołtarzu. 

Zdjęcia z katedry opolskiej