Czytaj więcej...W niedzielę 11 czerwca odbyło się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Gogolinie. Podczas wspólnej modlitwy, formacji i kawie można lepiej poznać piękną duchowość św. Franciszka z Asyżu. Zapraszamy nowych członków i sympatyków do Wspólnoty. 

Kolejne niedzielne spotkania w 2017 roku w sali na plebanii: o godz. 16.30:

Lipiec 09.07.; Sierpień 13.08.; Wrzesień 10.09.,
Październik 08.10.; Listopad 05.11.; Grudzień 08.12. (piątek)

Czytaj więcej...W niedzielę Trójcy Przenajświętszej ks. Proboszcz Aleksander Sydor pasował trzech nowych Gwardzistów Jezusa, włączając ich do wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza. Naszymi nowymi ministrantami są: Olaf Kowalik, Szymon Dziuba i Dawid Bugno. Życzymy im radości ze służby przy ołtarzu Pana Jezusa. 

 

 

Opolski Gość Niedzielny

Czytaj więcej...W poniedziałek wieczorem, 5 czerwca, zmarł ks. Krzysztof Korgel, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Obrowcu. W czwartek 8 czerwca o godz. 18.00 Msza eksportacyjna a po niej czuwanie modlitewne. Pogrzeb w piątek 9 czerwca o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Obrowcu.

Ks. Krzysztof Korgel urodził się 3 maja 1951 roku, święcenia kapłańskie przyjął 8 maja 1977 roku. Był krótko wikariuszem w parafii św. Dominika w Nysie, potem w latach 1977-1980 w tym samym mieście u św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki,, wreszcie w Bytomiu Miechowicach przy kościele św. Krzyża (1980-1984). Stamtąd trafił do Żywocic, do parafii św. Mikołaja w Krapkowicach, gdzie był przez rok wikariuszem - duszpasterzem w Żywocicach, a od 1985 do 2007 roku pierwszym proboszczem parafii św. Floriana w Żywocicach. Później przez kilka miesięcy posługiwał jako kapelan „Sebastianeum Silesiacum” w Kamieniu Śląskim. Od grudnia 2007 do teraz był proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Obrowcu. Od 1993 do 1998 r. pełnił funkcję wicedziekana dekanatu krapkowickiego, a w latach 1998-2007 oraz od 2011 do tego roku był tam dziekanem. W 2004 roku otrzymał tytuł honorowy radcy duchownego. Angażował się również mocno w Bractwo św. Józefa.

Zmarł po długiej chorobie. Miał 66 lat.

 
 

Czytaj więcej...W 2017 r. Kościół Ewangelicki obchodzi 500. rocznicę Reformacji. Z tej okazji w kościele ewangelicko – augsburskim w Gogolinie, 29 kwietnia odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z udziałem pastora Wojciecha Prackiego i proboszcza katolickiej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie, ks. Aleksandra Sydora. W programie nabożeństwa znalazły się pieśni w języku polskim i niemieckim oraz rozważania przygotowane przez duchownych biorących udział w nabożeństwie.
Spotkanie ekumeniczne było części projektu „Ocalić od zapomnienia”. Inicjatorem przedsięwzięcia było Towarzystwo – Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - Koło Gogolin, które na ten cel otrzymało wsparcie finansowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. W ramach projektu przy zborze umieszczono również tablicę informującą o historii parafii ewangelickiej w Gogolinie, głaz upamiętniający 500. rocznicę Reformacji, przygotowano także okolicznościowe broszury informacyjne.
 

Czuwanie przy Bożym Grobie

Czytaj więcej...Wielka Sobota nie jest tak bogata w treść ewangeliczną i dogmatyczną, jak Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Tego dnia przeżywamy tajemnicę zstąpienia Chrystusa do piekieł, czyli do otchłani. Przebywały w niej dusze prawych ludzi Starego Testamentu. Nie mogły one wejść do nieba, bo było ono przed nimi zamknięte, a swoim bogobojnym życiem nie zasługiwały na wieczne potępienie. Czekały więc na czas nadejścia Zbawiciela i dokonanego przez Niego odkupienia. Wśród tych sprawiedliwych dusz były dusze Adama, Ewy, Abla, Noego, Abrahama, patriarchów i proroków, Samuela, Mojżesza, Dawida, Anny i Joachima - rodziców Matki Bożej, Józefa - ojca Jezusa, Jana Chrzciciela i wielu innych.

 

Liturgia Męki Pańskiej

Czytaj więcej...Wielki Piątek jest dniem smutku i żałoby. Przyszedł na ziemię Syn Boży, "leczył wszystkie choroby i słabości" synów ludzkich; tłumy zdumiewały się, widząc, że "niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą"; w Niedzielę Palmową rzesze na Jego widok wołały pełne entuzjazmu "hosanna", aby zaledwie w kilka dni potem ochrypłymi głosami wołać: "Na krzyż z Nim!", "Krew Jego na nas i na dzieci nasze". Każda śmierć jest tragedią, cóż dopiero śmierć Syna Bożego, zamordowanego przez tych, dla których zbawienia tak wiele uczynił. Zbrodnia była tak straszliwą i jedyną, że nawet martwa przyroda została nią wstrząśnięta: "Słońce się zaćmiło", zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać, groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarło, powstało.

 

Msza Wieczerzy Pańskiej 

Czytaj więcej...Tradycja słusznie nadała wielkoczwartkowej wieczerzy nazwę "ostatnia", gdyż przed swoją śmiercią więcej ze swymi uczniami Pan Jezus wieczerzy nie spożywał. Z opisu Ewangelistów wynika, że miała ona szczególnie uroczysty charakter pożegnania. Świadczy o tym przemówienie Pana Jezusa, które nam pozostawił św. Jan, oraz arcykapłańska modlitwa Jezusa do Ojca w intencji uczniów i Kościoła. Punktem centralnym Ostatniej Wieczerzy było spożycie baranka paschalnego. Na pamiątkę, że krew baranka ocaliła domy żydowskie od śmierci, Mojżesz ustanowił prawo, że przed dniem Paschy, ustanowionym na pamiątkę wyjścia Izraela z Egiptu, co roku w każdym domu żydowskim spożywano baranka. Baranek paschalny był figurą i zapowiedzią Mesjasza, którego Krew miała ocalić nie jeden naród wybrany, ale cały rodzaj ludzki.

Msza Krzyżma

Czytaj więcej...W Wielki Czwartek 13 kwietnia nasi ministranci Patryk, Kacper, Maciej oraz nasza Prezes LSO Agnieszkauczestniczyli we Mszy świętej Krzyżma. Na ten szczególnej Eucharystii gromadzą się księża z całej diecezji by wraz z biskupem odnowić przyrzeczenia kapłańskie. W naszej diecezji jest to również dzień Diecezjalnej Pielgrzymki Liturgicznej Służby Ołtarza. Po Eucharystii tradycyjnie Ksiądz Biskup Andrzej Czaja wręczył pamiątkowe dyplomy zasłużonym ministrantom i lektorom. Wśród ponad stu wyróżnionych jest w tym roku nasza Prezes LSO Agnieszka Słotwińska, która służy w naszej parafii od 2009 roku. Gratulujemy i życzymy dalszych lat radosnej i oddanej służby przy ołtarzu Pana Jezusa.

 

Czytaj więcej...Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. Dziękujemy właścicielom osiołka za obecność! 

Krzysztof Szmit
Czytaj więcej...

31 marca odbyła się w naszej parafii po raz czwarty nocna Droga Krzyżowa. Rozpoczęła się mszą św. o godz. 20.00, którą odprawił nasz ks. wikary Marek Sobotta, a kazanie wygłosił rekolekcjonista ks. Jerzy Dzierżanowski. Krótko po 21.00 prawie 50 osób, zarówno starszych jak i młodych (a nawet kilkoro dzieci), wyruszyło w kierunku Góry Św. Anny aby odbyć nocą, w drodze, nabożeństwo męki pańskiej. Trasa prowadziła z Gogolina, przez Kamionek (podziękowania dla pani Małgorzata Bekiersz, która otworzyła kaplicę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy), Kamień Śląski, Siedlec, Sprzęcice, Ligotę Dolną, aby po 22 km zakończyć się na Górze Św. Anny. Krótko przed godz. 3.00 - po sześciu godzinach marszu -uczestników przywitał na Rajskim Placu ks. Marek. Szczególne podziękowania dla ks. Stanisława Kołodzieja - proboszcza sąsiedniej parafii w Karłubcu - który wraz z liczną grupą swoich parafian także uczestniczył w tym wydarzeniu. 

Zobacz galęrię zdjęć    


Czytaj więcej...

W sobotę 4 marca nasza drużyna ministrancka wystąpiła w półfinałach Diecezjalnego Turnieju LSO w Piłce Nożnej 2017. Zawody odbyły się na hali sportowej w Leśnicy. Mimo wielkiego zaangażowania naszej drużynie gimnazjalnej nie udało się zwycięzyć a co za tym idzie nie zdobyliśmy awansu do wielkiego finału. Naszej drużynie dziękujemy za sportową atmosferę i wielkie zaangażowanie w grę! Dziękujemy także rodzicom naszych ministrantów za obecność i doping, dziękujemy także trenerowi Panu Łukaszowi. 

 

 
 

Malowanie kościoła rozpoczęte!

 

Czytaj więcej...W poniedziałkowy poranek, 6 lutego 2017 rozpoczęło się planowane od dłuższego czasu malowanie wnętrza kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie. Inwestycja jest poważna. Obejmuje gruntowne malowanie ścian, ławek, stolarki i drzwi. Przy okazji zostaną wykonane inne prace, które powinny zostać ukończone przed malowaniem. Na przykład modernizacja oświetlenia, zmieniająca dotychczasowe halogeny oświetlające prezbiterium na energooszczędne lampy LED-owe. W pierwszej kolejności firma malarska ustawiła rusztowania w tylnej części świątyni oraz na chórze. Na rusztowaniu zawisły siatki ochronne z logo Dekoral® – głównego sponsora przedsięwzięcia, który nieodpłatnie przekazał zdecydowaną większość materiałów malarskich, jakie będą wykorzystywane podczas remontu. Ławki zostały zabezpieczone folią zasponsorowaną przez firmę B+K Polska. Godnym podkreślenia jest fakt, że pomoc Dekorala nie ogranicza się tylko do dostarczenia materiałów, ale wykonawcy mogą liczyć również na merytoryczne wsparcie doradcy technicznego, dzięki któremu mogą wybrać materiały optymalnie dopasowane do rodzaju powierzchni. 

Pierwsze efekty malowania już widoczne!

Czytaj więcej...

Do malowania naszej światyni użyto systemy malarskiego Decoral Akrylit 3000 grunt oraz Akrylit PW 3000 - farba lateksowa. Ściany oraz sufity zostały oczyszczone i wzmocnione przed właściwym malowaniem najwyższej jakości farbą lateksową (Akrylit 3000 PW). Materiały te zapewnią na pewno długotrwałe zabezpieczenie wymalowanych powierzchni. Użyta farba ma wysoką wydajność, umożliwia prawidłowe oddychanie tynku oraz zapewnia estetyczny matowy wygląd. 

 

 

Czytaj więcej...Uroczystość Bożego Narodzenia wywodzi swój początek z Jerozolimy. Ustalił się tam zwyczaj, że patriarcha udawał się z Jerozolimy w procesji do Betlejem, odległego o ok. 8 km. W Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę świętą. W Rzymie święto Bożego Narodzenia dnia 25 grudnia obchodzono od wieku IV. Kronikarz rzymski, Filokales, w swoim kalendarzu pod rokiem 354 zaznacza: Natus Christus in Betleem Judeæ  - Narodził się Chrystus w Betlejem Judzkim.

Tajemnica Bożego Narodzenia kryje prawdę o tym, że Syn Boży stał się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzech Adama i za grzechy jego potomków: "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas". Nie przestając być Bogiem, Syn Boży stał się człowiekiem. Jako Bóg jest wieczny, nieskończony, wszechobecny i wszechmocny. Jako człowiek jest ograniczony czasem, przestrzenią i mocą.

 

Czytaj więcej...Jak można wesprzeć remont naszego kościoła?
Odliczenie podatkowe darowizny na cele kultu religijnego

Jaką formę może mieć darowizna?
Osoby, które wspierają nie tylko duchowo, ale i finansowo lub rzeczowo Kościół, mogą zmniejszyć swoje zobowiązanie w podatku dochodowym. Ustawodawca przewidział bowiem dla nich odliczenia, czyli tzw. darowizny na cele kultu religijnego. Przykładowo darowizna na remont, czy budowę kościoła, a także jego niezbędnego wyposażenia jest darowizną na cele kultu religijnego.

Darowizna finansowa
Odliczenie darowizn na cele kultu religijnego zostało uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa wskazuje wprost, iż dochód stanowiący podstawę opodatkowania ulega pomniejszeniu o wartość darowizn przekazanych na cele kultu religijnego. Jego wysokość nie może przekroczyć 6% dochodu (łącznie z darowiznami na inne cele, czyli pożytku publicznego i krwiodawstwa). Odliczeniu podlegają darowizny jedynie przekazane w danym roku. W przypadku darowizn pieniężnych należy posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Darowizna rzeczowa
Jeżeli natomiast darowane są rzeczy, należy posiadać dokument, z którego jednoznacznie wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Powyższe informacje winny znaleźć się na jednym dowodzie. Przy darowiznach rzeczowych należy dokonać ich wyceny.

Czytaj więcej...Tradycyjnie przez uroczystą Pasterką wysłuchaliśmy medytacji słowno - muzycznej przygotowanej przez dzieci i młodzież pod dyrekcją Pani Brygidy Czekały pod tytułem "Szukanie gospody". Było to dobre wprowadzenie w przeżywanie Świąt Narodzenia Pańskiego. Artystom dziękujemy za przygotowanie i podzielenie się z parafianami swoim talentem. 

Zdjęcia niżej