Ogólnopolska pielgrzymka FZŚ na Jasna Górę w dniu 18 i 19 lipca 2020;

Emilia Nogaj przełożona narodowa FZŚ skierowała do nas pismo oraz w załączeniu przekazano Program  nocnego czuwania 27 Ogólnopolskiej Pielgrzymki FZŚ w Polsce na Jasnej Górze. Z uwagi na trwającą pandemię koronowirusa, wiele osób nie mogło uczestniczyć w Pielgrzymce, dlatego zostaliśmy zachęceni do duchowej łączności z Jasną Górą, a przedstawiciele z regionu będą reprezentować poszczególne regiony. W związku z czym trwaliśmy w łączności duchowej i modlitewnej w swoich domach.

Dnia 15 maja 2020 w piątek o godz. 15 Wspólnota Miejscowa FZŚ w Gogolinie czuwała w łączności duchowej wraz z reprezentantami Regionu Opole-Gliwice zgromadzonymi w Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku Lesie; podczas Wystawienia Najświętszego Sakramentu w naszym kościele parafialnym, a o godz. 16 wzięliśmy udział we Mszy Św.

Dzień pokuty – nocne czuwanie w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku Lesie w dniu 15  maja 2020 roku; 

Wobec istniejącej sytuacji z powodu panującej pandemii koronowirusa podjęto decyzję, że o godz. 17 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, rozpoczęto krótkie czuwanie, które zakończyło się Mszą Św. w intencji całego Regionu oraz odprawiono nabożeństwo majowe.  

W imieniu Regionu Opole-Gliwice miejscowa wspólnota FZŚ z Prudnika reprezentowała cały Region,  s. Krystyna z Opola podziękowała za 25 lat czuwania w czasie Nocy Pokuty. 

18 kwietnia 2020 r. sobota

WM FZŚ w Gogolinie trwała w łączności modlitewnej w swoich domach. O godz. 15 trwaliśmy w Godzinę Miłosierdzia w ostatnim dniu nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego.

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Kochane Siostry, Drodzy Bracia!!!

Trwamy w oktawie radości Wielkanocnej, w radości i prawdzie, że Chrystus

Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał, Alleluja.           

Dlatego Kochani zapraszam Was do duchowej łączności i trwania na wspólnej modlitwie w sobotę 18 kwietnia 2020r.  Ten dzień miał być  naszym dniem radości, Franciszkańskim Dniem Radości, gdzie miały się spotkać trzy pokolenia Franciszkanów Świeckich:  dzieci- Rycerzy Świętego Franciszka, Młodzieży  Franciszkańskiej  i nas  Sióstr i Braci Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.  Lecz ze względu na  zaistniałą sytuację pandemii, mimo utrudnień i ograniczeń, zapraszam do duchowej łączności w swoich domach.  Proponuję Godzinę Miłosierdzia godz.15.00 kiedy trwamy w ostatnim dniu nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego.

Módlmy się za siebie nawzajem, wypraszajmy Miłosierdzie dla świata 

całego, prośmy o ustanie epidemii koronawirusa. Święty Franciszek zachęcał swoich braci by trwali na wspólnotowej modlitwie za każdą siostrę i każdego brata.

Nasi Czcigodni Ojcowie Asystenci:  Ojciec Marian Szymański z  Głogówka,   Ojciec Kunibert Kubosz z Prudnika i Ojciec Bertrand Sosnitza z Opola  będą się z nami duchowo łączyć i udzielą nam wszystkim

Kapłańskiego Błogosławieństwa.

Łączę się z Wami Wszystkimi w modlitwie,  serdecznie pozdrawiam Pokój i Dobro

s. Urszula dnia 17.04.2020 r.

 

Dnia 24.03.2020 r.

Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. Zgodnie z Dekretem Biskupa Opolskiego Andrzeja Czaji z dnia 24.03.2020 r. zostały wprowadzone ograniczenia uczestnictwa we mszach świętych i nabożeństwach oraz formach świętowania. 

Bóg jest w nas, my jesteśmy świątynią Bożą i możemy Boga w nas spotkać. Ta możliwość pozostaje nam w każdej sytuacji, także wtedy, gdy nie możemy opuścić domu. Bóg nas nie opuścił: możemy się do Niego zwrócić w każdej chwili i prosić Go o zahamowanie pandemii, uzdrowienie chorych, błogosławieństwo dla lekarzy, całej służby zdrowia, władz państwowych oraz wszystkich, którzy pomagają w walce z wirusem. 

 

W związku z pandemią koronowirusa w trosce o zdrowie członków naszej Wspólnoty odwołujemy spotkania WM FZŚ w Gogolinie przy parafii NSPJ w Gogolinie  od miesiąca marca 2020 r.

 

Dnia 15 września 2019 r. ( w niedzielę ) we Wspólnocie Miejscowej FZŚ  przy parafii NSPJ w Gogolinie przeprowadzona została wizytacja pasterska i braterska. 

O godz. 11 na sumie o. Marian Szymański odprawił Mszę Św. w intencji żyjących i zmarłych członków Wspólnoty Miejscowej FZŚ w Gogolinie jak również wygłosił kazanie powołaniowe do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

O godz. 14 rozpoczęła się wizytacja pasterska, którą przeprowadził asystent regionalny o. Marian Szymański OFM Conv., który też głosił kazania w ramach Niedzieli Powołaniowej.

Wizytację braterską przeprowadziła przełożona regionu Opole-Gliwice s. Urszula Szramka, która sprawdziła wszystkie Księgi oraz Kronikę WM FZŚ w Gogolinie.

Miejscem Kapituły i Wizytacji była salka na plebani gdzie zgromadziła się  nasza wspólnota FZŚ. 

W czasie wizytacji obecny był Proboszcz Ks. Aleksander Sydor – opiekun naszej Wspólnoty.   Wizytację rozpoczęto modlitwą z Rytuału.

Podczas Kapituły i  Wizytacji obecnych było: 5 profesów i 1 nowicjuszka.

Dla celów wizytacyjnych sporządzono kwestionariusz wizytacyjny oraz Kapitularne Sprawozdanie  Finansowe   WM FZŚ w Gogolinie od dnia 23.10.2016 do dnia 15.09.2019 r.

Przeprowadzono Kapitułę Wyborczą do Rady Wspólnoty Miejscowej FZŚ w Gogolinie.

Przełożoną została wybrana:                     s. Gabriela Hellfeuer

Zastępcą przełożonej została wybrana:       s. Helena Holewa

Członkami Rady przez aklamację zostali: sekretarz: s. Janina Blaut;  

                                                          skarbnik: s. Agnieszka Kura;

                                                          ds formacji: br. Gerard Gabor

Nowo wybrana Rada wobec Przewodniczego Zebrania Wyborczego wyraziła gotowość służenia Wspólnocie.Kapitułę i wizytację zakończono modlitwą wg. Rytuału.

Redakcja