b_350_197_16777215_00_images_Grafiki_2016_20161023_164539.jpg

Trudno ustalić datę założenia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy Parafii kościoła pod wezwaniem NSPJ w Gogolinie. Wspólnota posiada AKT EREKCYJNY z dnia 31 maja 2008 r. wydany przez O. Wacława Stanisława Chomika Ministra Prowincjonalnego Prowincji Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych. Wspólnota liczy 9 profesów wieczystych (8 sióstr i 1 brat ) oraz 1 postulant. Spotkania Wspólnoty odbywają się w kościele parafialnym NSPJ w Gogolinie lub salce parafialnej, w drugą niedzielę miesiąca lub w dni świąteczne.

TERMINARZ SPOTKAŃ WSPÓLNOTY FZŚ w Gogolinie na rok 2017 

 

 

Styczeń 08.01.2017 godz. 16.30 niedziela

Luty 12.02.2017 godz. 16.30 niedziela

Marzec 12.03.2017 godz. 16.30 niedziela

Kwiecień 09.04.2017 godz. 16.30 niedziela

Maj 14.05.2017 godz. 16.30 niedziela

Czerwiec 11.06.2017 godz. 16.30 niedziela

Lipiec 09.07.2017 godz. 16.30 niedziela

Sierpień 13.08.2017 godz. 16.30 niedziela

Wrzesień 10.09.2017 godz. 16.30 niedziela

Październik 08.10.2017 godz. 16.30 niedziela

Listopad 05.11.2017 godz. 16.30 niedziela

Grudzień 08.12.2017 godz. 9.00 piątek


Dnia 23.10.2016 r. we Wspólnocie Miejscowej FZŚ w Gogolinie przeprowadzona została wizytacja pasterska i braterska. Wizytację pasterską przeprowadził asyatent regionalny o. Marian Szymański OFM Conv. A wizytację braterską przełożona regionu s. Urszula Szramka.
Odbyły się również wybory do Rady Wspólnoty Miejscowej FZŚ w Gogolinie.
Przełożoną została wybrana: s. Gabriela Hellfeuer
Zastępcą przełożonej została wybrana: s. Helena Holewa
Członkami Rady zostali wybrani: sekretarz: s. Agnieszka Kura
skarbnik: s. Agnieszka Kura
ds formacji: br. Gerhard Gabor

ZADANIA BRACI I SIÓSTR WE FRANCISZKAŃSKIM ZAKONIE ŚWIECKICH


Codziennie:
1. Jeżeli to możliwe uczestniczyć we mszy świetej nie zaniedbując obowiązków stanu.
2. Odmówić 12 Ojcze nasz lub Liturgii Godzin Jutrznię i Nieszpory.
3. Co wieczór zrobić rachunek suminia.
4. Modlić się przed i po jedzeniu z wdzięcznością.

Na każdy tydzień:
Pościć w piątek, jeżeli to możliwe to i w środę.

Na każdy miesiac:
1. Przynajmniej raz w miesiacu spowadać się.
2. Uczestniczyć w spotaniach wspólnotowych FZŚ.
3. Składać ofiarę według swoich mozliwości na potrzeby FZŚ.

W ciągu roku:
1. Zachowywać post przed świętem św. Franciszka i świętem Niepokalanego Poczęcia NMP.
2. Uczestniczyć w pogrzebie zmarłych członków swojej wspólnoty FZŚ, w ich intencji ofiarować komunię św., a także odmówić Różaniec św.

Na całe życie:
1. Wiernie wypełniać obowiązki własnego stanu we wszystkich okolicznościach.
2. Zachować umiarkowanie i skromność zwłaszcza w jedzeniu, piciu ubiorze i zachowaniu wobec bliźnich.
3. Dobrze jest nosić znak naszego Zakonu w Polsce, znaczek "Pokój i Dobro".
4. Zawczasu sporządzić testament, aby po swojej śmierci nie dać powodu do gorszących zachowań i nieporozumień w rodzinie.5
5. Dawać dobry przykład i być aktywnym w Kościele i świecie.
6. Do wszystkich odnosić się z pokorą i uprzejmością.
7. Odwiedzać chorych i samotnych członków wspólnoty FZŚ.
8. Nie odmawiać przyjęcia urzędu w FZŚ i starać się pokornie i posłusznie wypełniać obowiązki tego urzędu.


Franciszkański Zakon Świeckich jest otwarty na wszystkich wiernych również i Ciebie, jeśli pragniesz w swym życiu zachowć ewangelię Jezusa Chrystusa, świadcząc o Nim słowem i życiem, naśladując św. Franciszka z Asyżu.

Św. Franciszek swym przykładem życia Ewangelicznego porwał serca wielu mężczyzn i kobiet. Jeśli Ty chcesz pójść za Nim Franciszkański Zakon Świeckich czeka na Ciebie.