W sobotę 30 stycznia grupa Dzieci Maryi pojechała odwiedzić szopki w dwóch parafiach: w kościele św. Floriana w Wysokiej oraz w sanktuarium na Górze Św. Anny. Szopka w Wysokiej jest ruchoma i cieszy dzieci niezwykłą różnorodnością zwierząt, które nie tylko się ruszają, ale także beczą, muczą szczekają, gwiżdżą, pieją…, z kominów domostw unosi się dym, postaci się przemieszczają, aniołowie śpiewają, nawet Dzieciątko woła „mama”. Najmłodsza uczestniczka mogła dosiąść słonia i wielbłąda. W bazylice annogórskiej dziewczynki podziwiały piękną szopkę franciszkańską oraz zwiedziły wystawę misyjną, gdzie królowały szopki z różnych stron świata.

W niedzielę odbyło się pożegnanie żłóbka w kościele parafialnym. Nie zabrakło Dzieci Maryi, które zaśpiewały dwie współczesne pastorałki oraz wprowadziły uczestników w nastrój śliczną powiastką o gwiazdce i poezją o Jezusie czekającym na człowieka. Wszystkie dzieci, które występowały otrzymały od Marianek pamiątkowe gwiazdeczki.