RUCH  WSPÓLNOT RODZINNYCH W RAMACH RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE

Domowy Kościół jest małżeńsko – rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło – Życie. Powstał z inicjatywy założyciela Ruchu Światło – Życie Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Jest ruchem, który chce pomóc małżeństwom trwającym w sakramentalnym związku w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowywania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez  wdrażanie do:

- życia słowem Bożym, aby  ono stawało się słowem życia;

- życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem;

- stałego życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego;

- dawania świadectwa o swoim  spotkaniu z Chrystusem wobec innych ludzi;

- postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.

Małżeństwa chrześcijańskie przystępując do Ruchu decydują się zespolić swe wysiłki łącząc się w kręgi, aby pomagać sobie i innym  być bliżej Boga i siebie, przez przyjęcie na siebie określonych zadań i zobowiązań.

Zobowiązania:

1.     Codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania);

2.     Regularne  spotkanie ze Słowem Bożym;

3.     Codzienna modlitwa małżeńska;

4.     Codzienna modlitwa rodzinna;

5.     Prawdziwy dialog małżeński co miesiąc – połączony z modlitwą, w którym mąż i żona wspólnie odkrywają wolę Bożą względem ich małżeństwa i rodziny oraz określają jak realizować ją w codziennym życiu;

6.     Reguła Życia czyli stały, uaktualniany co miesiąc program poprawy swojego postępowania,

7.     Uczestnictwo w comiesięcznych formacyjno – modlitewnych spotkaniach kręgu, a przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Powyższe zobowiązania, stopniowo omawiane i wprowadzane w  życie stanowią podstawę pracy  formacyjnej małżeństw i rodzin ruchu nie tylko w początkowym okresie, ale także w dalszych latach pracy.

kd_ikona.jpg

Modlitwa za wstawiennictwem czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Niech ta modlitwa będzie obecna na każdym spotkaniu kręgu, nich stanie się częścią naszej codziennej modlitwy osobistej, małżeńskiej i rodzinnej

Boże Ojcze Wszechmogący dziękujemy Ci za Twojego kapłana sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej , tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół
i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki  Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże w słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu
i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski……, o którą najpokorniej proszę. Amen.

ŚWIĘTA RODZINO MÓDL SIĘ ZA  NAMI

 
Redakcja