1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje zakończenia w Chrystusie.

Dzisiejsza kolekta (gospodarcza) przeznaczona jest na potrzeby parafii, a po mszach świętych do puszek na remont katedry opolskiej.
O godz.17.30 nabożeństwo ku czci Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

2. W czwartek o godz.16.30 msza szkolna, o godz.18.00 msza święta dla młodzieży.

3. W sobotę o godz.17.00 okazja do spowiedzi świętej.

4. W przyszłą niedzielę (29.11.) rozpoczyna się Adwent. Przygotujmy się w tym tygodniu do przeżywania tego radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa.

Sebastian Cebula