1. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowane w tym czasie rekolekcje, które w naszej parafii odbędą się w dniach 22.03. - 25.03.2020. Będą one jednocześnie odnowieniem Misji Świętych, które przeżywaliśmy rok temu. Rekolekcje poprowadzi O. Zachariasz z Góry św. Anny.

Dziś o godz. 17.15 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne.

2. W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę Ad Gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i za swoją posługę płacą najwyższą cenę z własnego życia. Pamiętajmy też o naszych misjonarzach – księdzu Marku Sobocie i księdzu Norbercie Hermanie. Po mszach świętych dzisiaj zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy Ad Gentes.

3. Dziś (8.03.) obchodzimy Dzień Kobiet. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o kobietach samotnych, pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecamy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem dla każdej kobiety.

4. Przypominam, że w naszym kościele nabożeństwa Drogi Krzyżowej są odprawiane:
  -   w środy o godz.17.00 w języku niemieckim,
  -   w czwartki o godz.16.30 dla dzieci,
  -   w piątki o godz.17.00 dla młodzieży i dorosłych (z wypominkami za zmarłych)
  W niedziele o godz.17.15 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Serdecznie zapraszam na te nabożeństwa rozpamiętywania męki naszego Pana.

 5. W piątek (13.03.) przypada 7 rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go w naszych modlitwach Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej.

 6. W sobotę o godz.17.00 okazja do spowiedzi świętej.

 7. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. O godz.16.00 spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych (kl.III).

Sebastian Cebula