1. Pamiętajmy, że nikt z nas ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Częściej i uważniej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.

O godz.17.30 nieszpory niedzielne.
 

2. We wtorek (11.02.) we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Objawienie w Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i pielgrzymi z całego świata. Pamiętajmy o modlitwie o naszych chorych i tych, którzy się nimi opiekują.

3. W czwartek o godz.15.45 katecheza dla dzieci klas III, o godz.16.30 msza święta dla dzieci szkolnych, o godz.18.00 msza święta dla młodzieży.

4. W piątek (14.02.) święto śś. Cyryla i Metodego – patronów Europy. Żyli w IX wieku. Znali wiele języków, dzięki czemu podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, m.in. do Bułgarii i na Morawy. Wprowadzili do liturgii język słowiański. Cyryl przetłumaczył na ten język Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy. Tego samego dnia obchodzimy również wspomnienie świętego Walentego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o narzeczonych i małżonkach. Podziękujmy też Panu Bogu za Miłość, którą nas obdarzył i za bliskich, którzy nas kochają.

5. W sobotę o godz.17.00 okazja do spowiedzi świętej.

6. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii.

7. W poniedziałek rozpoczynają się ferie zimowe. Rodziców i opiekunów, a także organizatorów zimowego wypoczynku zachęcam do podjęcia troski o uczestnictwo dzieci i młodzieży we mszy świętej niedzielnej podczas ferii.
           Wszystkim dzieciom, młodzieży i nauczycielom życzymy bezpiecznego i ubogacającego odpoczynku.

Sebastian Cebula