1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania oraz kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież, nauczycieli i wychowawców. Zostały one ustanowione jako wyraz troski o dobro dzieci i młodzieży oraz, by zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną poptrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości.

Dzisiejsza kolekta (comiesięczna) przeznaczona jest na potrzeby parafii.
Dziś o godz.16.00 spotkanie z rodzicami dzieci, które w tym roku przystapią po raz pierwszy do I Komunii Świętej.
O godz.17.30 nieszpory niedzielne.

2. W środę (18.09) święto św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia.

3. W czwartek o godz.16.30 msza święta dla dzieci, o godz.18.00 dla młodzieży z nauką.

4. W sobotę o godz.17.00 okazja do spowiedzi świętej.

5. W przyszłą niedzielę (22.09) Dożynki Diecezjalne na Górze św. Anny. Msza święta dożynkowa o godz.11.00. Za tydzień w naszej parafii o godz.16.00 spotkanie z rodzicami młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

6. W przyszłą niedzielę kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych.

7. Niech Jezus Chrystus błogosławi każdy dzień waszego życia a solenizantów i jubilatów tego tygodnia obdarzy swoją łaską. 

Sebastian Cebula