1. Jak każdej niedzieli Pan Bóg obficie zostawia dla nas stół Słowa i Eucharystii.

Pozostając w oktawie Bożego Ciała, pragniemy jeszcze głębiej wnikać w tajemnice Boga, któy pozostał z nami pod postaciami chleba i wina. Niech umocnieniu naszej wiary posłuży udział w wieczornych mszach świętych połączonych z procesją eucharystyczną wokół naszej świątyni. (W środę po porannej mszy świętej). W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała i poświęcenie wianków.

2. Od poniedziałku (24.06.) do środy (26.06.) w godzinach 16.00 – 18.00 w kancelarii parafialnej będą zbierane ofiary za groby za rok 2019.
 

3. W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – sam dzień odpustu w naszej parafii. O godz.7.00 msza święta w intencji czcicieli NSPJ, o godz.15.00 parafialny dzień chorych – msza święta w intencji chorych i osób w podeszłym wieku z udzieleniem Sakramentu Chorych oraz błogosławieństwem lourdzkim. Po mszy świętej spotkanie na plebanii. O godz.17.30 nabożeństwo do NSPJ z procesją dookoła kościoła, o godz.18.00 msza święta.

Sebastian Cebula