1. Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez uczestnictwo w nabożeństwach pasyjnych, Misjach Świętych i Sakrament Pokuty przygotowaliśmy nasze serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza tych, którzy są dotknięci cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą oraz zranionych grzechem.

O godz.17.30 nieszpory wielkanocne.

2. Poniedziałek Wielkanocny, to drugi dzień świąt. Msze święte jak w niedzielę. Na godz. 9.30 zapraszam na EMAUS – mszę w intencji mężczyzn i młodzieńców naszej parafii.

Kolekta w tym dniu tradycyjnie przeznaczona jest na KUL.

3. Oktawa Wielkanocy trwa przez cały tydzień - do Niedzieli Miłosierdzia Bożego (dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych).

4. W czwartek (25.04.) dzień św. Marka. O godz.16.30 msza św. dla dzieci szkolnych, o godz.17.30 – procesja o dobre urodzaje oraz modlitwy przy krzyżu, o godz.18.00 msza św. dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich z nauką.

5. W sobotę (27.04.) o godz.11.00 msza święta, podczas której Ksiądz Biskup udzieli naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

6. W przyszłą niedzielę (Miłosierdzia Bożego) kolekta na Caritas Diecezji Opolskiej.

ks. Sławomir Krawczyk