1. Usłyszane w dzisiejszej Ewangelii wezwanie św.Jana Chrzciciela, aby przygotować drogę Panu przynagla nas do gorliwego wykorzystania czasu Adwentu.
Bóg zapłać za osobistą i wspólnotową modlitwę oraz za złożone ofiary po mszach świętych do puszek jako wyraz łączności z Kościołem na Wschodzie.

O godz.16.00 spotkanie duszpasterzy z rodzicami dzieci z klas III.
O 17.30 nieszpory adwentowe.

2. W czwartek przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Zapraszamy do modlitwy za naszą ojczyznę. O godz.9.00 msza św. dla seniorów. O godz.15.45 katecheza parafialna dla dzieci z klas III, o godz.16.30 Roraty, o godz.18.00 Roraty dla młodzieży.

3. W kościele seminaryjno – akademickim w Opolu (ul. Drzymały 1) w terminach: 14.12.(godz.20.00), 15.12.(godz.18.00) oraz 16.12.(godz.10.00 - msza św.) odbędzie się X edycja rekolekcji dla małżeństw „Remont małżeński”. Poprowadzi je ks. Eugeniusz Ploch, proboszcz parafii Ducha Świętego w Opolu. Temat rekolekcji: „Obdarowani”. Więcej na: remontmalzenski.pl

4. W sobotę o godz.7.30 wyruszy nasza parafialna pielgrzymka do Łagiewnik i Krakowa.
O godz.17.00 okazja do spowiedzi świętej.

5. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby parafii (opał do budynków parafialnych)

Sebastian Cebula