W Wielką Sobotę, w godzinach wieczornych celebrowaliśmy Liturgię Paschalną która, rozpoczyna świętowanie największego wydarzenia w dziejach świata - Zmartwychwstania Chrystusa. Na wielkanocny charakter liturgii wskazuje biała barwa szat liturgicznych. Kościół widzi w świetle i ogniu coś więcej niż praktyczny środek do oświetlania wnętrz. Widzi nade wszystko w nim symbol samego Jezusa Chrystusa. Pan Jezus sam nazywał siebie światłem: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia". Pan Jezus pragnie, aby Jego uczniowie i my wszyscy byśmy byli światłem i nieśli światło świętych czynów w nasza codzienność. Dopełnieniem liturgii będzie procesja rezurekcyjna o świcie.  

Zdjęcia z liturgii