Nauka ogólna V Niedziela Wielkiego Postu

Nauka ogólna sobota IV Tygodnia Wielkiego Postu

Nauka ogólna piątek IV Tygodnia Wielkiego Postu

Nauka ogólna czwartek IV Tygodnia Wielkiego Postu

Nauka ogólna środa IV Tygodnia Wielkiego Postu

Nauka ogólna wtorek IV Tygodnia Wielkiego Postu

Nauka ogólna IV Niedziela Wielkiego Postu

Kazanie wprowadzające wygłoszone w Środę Popielcową

ks. Sławomir Krawczyk