SAKRAMENT BIERZMOWANIA UDZIELANY BĘDZIE W NASZEJ PARAFII
DNIA 27 KWIETNIA 2019 o godz.11.00

Spotkania młodzieży klas III przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania:
piątek 12.04.2019 po mszy św. wieczorenej,
czwartek 25.04.2019 po mszy św. dla młodzieży.

Spowiedź święta dla kandydatów – czwartek 25.04.2019, godz. 17.00
rodziców i świadków – piątek 26.04.2019, godz. 17.00

Sebastian Cebula