Malowanie2017.jpgJak można wesprzeć remont naszego kościoła?
Odliczenie podatkowe darowizny na cele kultu religijnego

Jaką formę może mieć darowizna?
Osoby, które wspierają nie tylko duchowo, ale i finansowo lub rzeczowo Kościół, mogą zmniejszyć swoje zobowiązanie w podatku dochodowym. Ustawodawca przewidział bowiem dla nich odliczenia, czyli tzw. darowizny na cele kultu religijnego. Przykładowo darowizna na remont, czy budowę kościoła, a także jego niezbędnego wyposażenia jest darowizną na cele kultu religijnego.

Darowizna finansowa
Odliczenie darowizn na cele kultu religijnego zostało uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa wskazuje wprost, iż dochód stanowiący podstawę opodatkowania ulega pomniejszeniu o wartość darowizn przekazanych na cele kultu religijnego. Jego wysokość nie może przekroczyć 6% dochodu (łącznie z darowiznami na inne cele, czyli pożytku publicznego i krwiodawstwa). Odliczeniu podlegają darowizny jedynie przekazane w danym roku. W przypadku darowizn pieniężnych należy posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Darowizna rzeczowa
Jeżeli natomiast darowane są rzeczy, należy posiadać dokument, z którego jednoznacznie wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Powyższe informacje winny znaleźć się na jednym dowodzie. Przy darowiznach rzeczowych należy dokonać ich wyceny.


Dla kogo odliczenie?
Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Wykazuje się ją w załączniku PIT/O i następnie przenosi do zeznania rocznego. W PIT/O, oprócz wartości darowizny, obowiązkowo należy wskazać także kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Wykazanie ulgi z tytułu danej darowizny w jednym zeznaniu podatkowym (np. PIT-28) powoduje, że podatnik nie może jej powtórnie wykazać (w stosunku do tej samej darowizny) w innym zeznaniu (np. PIT-37).

Dane do przelewów z Polski:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Strzelecka 30
47-320 Gogolin
Numer konta bankowego:
41 8883 0005 2001 0000 2655 0001
Tytułem: Darowizna na cele kultu religijnego – remont kościoła

 

b_400_541_16777215_00_images_Grafiki_2017_druk.jpg